Религиозността преобладава по света

62% от хората по света се определят като религиозни, 25% се определят като нерелигиозни, 9% избират опцията атеисти, а останалите не могат да отговорят.

В навечерието на големия християнски празник Възкресение Христово водещата глобална изследователска асоциация УИН/„Галъп интернешънъл“ публикува данни от световно сравнително изследване в 68 държави за нивата на религиозност, както и за вярванията по света.

Това показва световно сравнително изследване на водещата глобална изследователска асоциация УИН/„Галъп интернешънъл“, проведено сред повече от 66 хиляди души в 68 страни по целия свят. Дейността на световната асоциация у нас се е представена от нашата агенция.

Има видима взаимна връзка между религиозността и вярванията от една страна и социалнодемографските характеристики, като възраст, доход и образователно ниво – от друга. Като цяло, колкото по-високи са доходът и образованието, религиозността е по-малка.

Религиозността по света

При хората с по-високи доходи религиозните са 50%, докато при хората с по-ниски доходи делът на религиозните достига до 66%. Тенденцията е същата и при образованието. 49% са религиозните сред високообразованите, а сред хората с ниско образование – 83%.

Най-религиозните страни са Тайланд (98% определящи се като религиозни) и Нигерия (97%), следвани от Косово, Индия, Папуа Нова Гвинея и Кот д‘Ивоар (всички с по 94%).

Китай е най-малко религиозната страна – 23% се определят като нерелигиозни, а 7 от 10 души там се определят като убедени атеисти. Само 9% в Китай се определят като религиозни. Други малко религиозни страни са Швеция, Чехия и Обединеното кралство.

Различните вярвания

74% от глобалното население вярва, че съществува душа, а 71% вярват, че има бог. 56% вярват, че има рай, 54% – живот след смъртта, 49% вярват, че има ад. Заявяването на определени вярвания е по-разпространено сред младите хора. И тук колкото по-високо е образованието и дохода, толкова по-малка е вярата в различни духовни аспекти.

По отношение на различните духовни вярвания (рай, ад, душа, бог и т.н. ) водят Бангладеш, Гана, Индонезия, Пакистан и Папуа Нова Гвинея. И тук Китай е най-малко вярващата страна, следвана от Чехия, Япония, Белгия, Швеция и Дания.

България

У нас 51% се определят като религиозни хора, 36% – като нерелигиозни, 3% са атеисти, а останалите не могат да отговорят. Това поставя България в средата на „класацията“ по декларирана религиозност – под средните нива в глобален мащаб, но далеч от крайно ниските нива, които се наблюдават в редица други страни от Западния свят, например.

В България 58% вярват в Бог, 29% – че има живот след смъртта, 60% – че човек има душа, 23% – в ада и 25% – в рая. И тук България е под средните нива за света.

Коментар

Кънчо Стойчев, вицепрезидент на УИН/“Галъп интернешънъл”, коментира:

”Българите декларират най-ниска степен на религиозност в сравнение с останалите Балкански страни. Същевременно обаче в сравнение с основни западноевропейски държави като Белгия, Австрия, Германия, Франция и т.н, заявената религиозност у нас е по-висока, с изключение на Италия. По показателя „религиозност“ в глобален мащаб ние сме в златната среда.“

Вилма Скарпино, временен председател на УИН/„Галъп интернешънъл“, коментира:

„Въпреки че историята на всяка страна и нивото на образование имат значително и различно влияние върху възприемането на духовните ценности във всяка страна, като цяло проучването доказа, че религията е важен аспект в живота на хората в световен мащаб. Три четвърти от интервюираните по света вярват в душата и в Бог и това показва колко е важно за по-голямата част от населението на света да имат вяра и да се разчитат на нея. Например, жените и младите хора показват по-високи проценти в духовните вярвания – Бог, живота след смъртта, душата, ада и рая“.

Подробности за методиката ще намерите на Wingia.com. Въпросът за религиозността е: „Независимо от това дали посещавате място за богослужение (църкви, параклиси и т.н.) или не, бихте ли казали че сте: а) религиозен човек б) нерелигиозен човек в) убеден атеист г) не знам / без отговор”. Въпросът за другте вярвания е „Вярвате ли в:…“. Тези въпроси бяха зададени като част от проучването „Край на годината“, проведено в последните три месеца на 2016 г. Изследването „Край на годината“ е ежегодна традиция, инициирана и проектирана под ръководството на д-р Джордж Галъп през 1977 г. От тогава досега то се провежда ежегодно.

УИН/“Галъп интернешънъл“ е водеща асоциация в пазарните изследвания и проучванията на общественото мнение (Регистрирана и със седалище в Цюрих, Швейцария; не е свързана с Gallup Inc., със седалище във Вашингтон*) и се състои от 80-те най-големи независими компании за пазарни изследвания и за проучвания на общественото мнение в съответните страни с общи приходи от над 550 млн. евро и покриващи 95% от световния пазар.

Вече 70 години членовете на УИН/“Галъп интернешънъл“ са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при гарантирано най-високо качество. Членовете на асоциацията са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията.

Натрупаният от асоциацията опит е значителен – с международно признати експерти в почти всички области и сектори. За всяка държава има само една агенция членка. Членовете работят съвместно всекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти, за осигуряването на най-подходящите решения за международни изследователски проекти, както и за обслужването на своите клиенти по най-добрия възможен начин. Членовете на асоциацията са на една от водещите позиции по технически и методологически разработки, които са повлияли не само върху изследователския сектор, но и върху целия търговски свят.

Подробни таблици за религиозността по света:

Таблица 1: Резултати по различни демографски групи
(възможни са минимални отклонения заради закръгляване)

 

 

 

 

Религиозен човек

 

 

 

 

Нерелигиозен човек

 

 

 

 

Убеден атеист

 

 

 

 

Не знам / без отговор

Обща картина  

62%

 

25%

 

9%

 

 

5%

Пол Мъж  

58%

 

27%

 

10%

 

4%

Жена  

65%

 

23%

 

7%

 

5%

Възраст 18-24 г.  

62%

 

24%

 

8%

 

5%

25-34 г.  

62%

 

25%

 

9%

 

4%

35-44 г.  

62%

 

25%

 

9%

 

4%

45-54 г.  

60%

 

26%

 

9%

 

5%

55-64 г.  

60%

 

26%

 

9%

 

4%

65+ г.  

62%

 

25%

 

9%

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

Доходи

Ниски  

66%

 

23%

 

6%

 

4%

Средно ниски  

66%

 

23%

 

7%

 

4%

Средни  

62%

 

26%

 

8%

 

4%

Средно високи  

55%

 

28%

 

13%

 

4%

Високи  

50%

 

31%

 

14%

 

4%

Отказ/Не знам/Предпочитам да не отговоря  

64%

 

22%

 

5%

 

8%

 

 

 

 

 

 

Образование: Най-висока постигната степен

Без образование/само основно  

83%

 

11%

 

3%

 

3%

Завършено начално  

73%

 

18%

 

5%

 

4%

Завършено средно  

62%

 

25%

 

8%

 

5%

Завършено висше (Университет)  

56%

 

29%

 

11%

 

4%

Завършено висше (Магистър, доктор, т.н)  

49%

 

32%

 

14%

 

4%

Отказ/Не знам/
Предпочитам да не отговоря
 

47%

 

28%

 

9%

 

17%

Религия Католици  

78%

 

17%

 

1%

 

3%

Източноправославни  

74%

 

19%

 

1%

 

5%

Протестанти  

69%

 

26%

 

2%

 

3%

Други християни  

80%

 

15%

 

1%

 

3%

Хиндуисти  

91%

 

6%

 

2%

 

1%

Мюсюлмани  

78%

 

17%

 

1%

 

3%

Юдеи  

45%

 

47%

 

6%

 

3%

Будисти  

88%

 

8%

 

2%

 

1%

Други  

44%

 

44%

 

5%

 

7%

Атеисти/Агностици  

3%

 

49%

 

45%

 

2%

 

Таблица 2: Резултати по държави са подредени по азбучен ред
(възможни са минимални отклонения заради закръгляване)

 

Страна

 

Религиозен човек

 

Нерелигиозен човек

 

Убеден атеист

 

Не знам/Без отговор

Австралия 31% 50% 13% 7%
Австрия 41% 43% 10% 6%
Азербайджан 35% 64% 0% 0%
Албания 56% 30% 9% 5%
Аржентина 78% 16% 4% 2%
Армения 92% 4% 2% 1%
Бангладеш 80% 19% 0% 1%
Белгия 28% 43% 21% 8%
Босна и Херцеговина 75% 21% 1% 2%
Бразилия 82% 15% 2% 1%
България 51% 36% 3% 11%
Виетнам 33% 57% 6% 4%
Гана 94% 1% 0% 5%
Германия 34% 46% 14% 6%
Гърция 73% 15% 7% 5%
Дания 32% 47% 14% 7%
Еквадор 78% 16% 2% 4%
Естония 28% 50% 10% 12%
Израел 39% 50% 8% 3%
Индия 94% 3% 2% 1%
Индонезия 58% 30% 0% 12%
Ирак 64% 34% 0% 2%
Иран 77% 16% 4% 3%
Ирландия 40% 47% 9% 4%
Исландия 46% 32% 17% 5%
Испания 37% 41% 16% 6%
Италия 69% 18% 8% 5%
Канада 37% 47% 10% 6%
Китай 9% 23% 67% 1%
Колумбия 84% 11% 3% 2%
Кот д‘Ивоар 94% 6% 0%
Конго 80% 9% 8% 4%
Косово 94% 3% 3%
Латвия 37% 43% 9% 10%
Ливан 71% 26% 2% 1%
Литва 47% 34% 6% 12%
Македония 84% 10% 1% 5%
Мексико 61% 28% 8% 2%
Монголия 71% 21% 8%
Нигерия 97% 2% 0% 1%
Норвегия 30% 50% 12% 8%
Обединеното кралство 27% 58% 11% 3%
Пакистан 93% 5% 1% 1%
Палестински територии 61% 34% 1% 4%
Панама 84% 10% 3% 3%
Папуа Нова Гвинея 94% 5% 0% 1%
Парагвай 87% 7% 2% 4%
Перу 72% 20% 3% 6%
Полша 82% 9% 1% 8%
Португалия 59% 29% 9% 3%
Република Корея (Южна Корея) 35% 37% 23% 5%
Румъния 89% 6% 3% 2%
Русия 61% 23% 7% 9%
САЩ 56% 32% 7% 4%
Сърбия 75% 17% 4% 4%
Словения 41% 25% 28% 6%
Тайланд 98% 1% 1% 0%
Турция 74% 12% 6% 8%
Украйна 53% 36% 6% 4%
Фиджи 92% 6% 2% 0%
Финландия 39% 47% 8% 7%
Филипини 90% 9% 0% 1%
Франция 45% 29% 21% 5%
Хонконг 33% 33% 30% 3%
Чехия 24% 47% 25% 3%
Швеция 22% 55% 18% 5%
Япония 13% 31% 29% 26%

Подробни таблици за различните вярвания:

Таблица 1: Резултати по различни демографски групи
(% от хората отговорили, че вярват)

 

 

Бог

 

 

Живот след смъртта

 

 

Съществува душа

 

 

Ад

 

 

Рай

Обща картина  

71%

 

54%

 

74%

 

49%

 

56%

Пол Мъж 69% 51% 70% 47% 54%
Жена 74% 57% 79% 52% 60%
Възраст 18-24 г. 74% 60% 78% 57% 64%
25-34 г. 74% 60% 78% 56% 63%
35-44 г. 72% 55% 76% 52% 59%
45-54 г. 70% 52% 73% 46% 54%
55-64 г. 68% 48% 70% 41% 49%
65+ г. 67% 45% 68% 35% 46%
 

 

 

 

 

 

 

Доходи

Ниски 75% 58% 78% 54% 63%
Средно ниски 76% 58% 77% 54% 61%
Средни 73% 56% 76% 51% 58%
Средно високи 66% 50% 69% 45% 51%
Високи 61% 45% 67% 38% 44%
Отказ/Не знам/Предпочитам да не отговоря 72% 54% 76% 48% 56%
 

 

 

 

 

 

Образование: Най-висока постигната степен

Без образование/само основно 91% 73% 86% 77% 84%
Завършено начално 81% 62% 79% 59% 68%
Завършено средно 74% 56% 75% 52% 59%
Завършено висше (Университет) 67% 49% 72% 43% 51%
Завършено висше (Магистър, доктор, т.н) 56% 42% 70% 29% 37%
Отказ/Не знам/
Предпочитам да не отговоря
59% 46% 67% 40% 51%

 

Таблица 2: Резултати по държави са подредени по азбучен ред
(% от хората отговорили, че вярват)

 

 

Страна

 

 

Бог

 

 

Живот след смъртта

 

 

Съществува душа

 

 

Ад

 

 

Рай

Австралия 46% 42% 63% 31% 42%
Австрия 50% 39% 72% 13% 29%
Азербайджан 100% 82% 81% 83% 84%
Албания 80% 40% 57% 40% 42%
Аржентина 91% 63% 84% 57% 75%
Армения 93% 41% 72% 41% 44%
Бангладеш 99% 99% 99% 98% 97%
Белгия 29% 24% 50% 9% 16%
Босна и Херцеговина 87% 58% 82% 70% 71%
Бразилия 98% 65% 90% 68% 76%
България 58% 29% 60% 23% 25%
Виетнам 46% 55% 64% 52% 43%
Гана 100% 97% 96% 97% 97%
Германия 45% 31% 68% 12% 28%
Гърция 75% 42% 80% 32% 39%
Дания 36% 23% 57% 6% 20%
Еквадор 95% 70% 85% 66% 85%
Естония 29% 28% 71% 13% 18%
Израел 75% 48% 79% 43% 50%
Индия 97% 48% 82% 59% 68%
Индонезия 100% 94% 99% 99% 99%
Иран 98% 92% 92% 89% 90%
Ирландия 59% 46% 66% 27% 44%
Исландия 44% 40% 65% 6% 26%
Испания 50% 38% 60% 19% 31%
Италия 76% 52% 65% 44% 48%
Канада 55% 45% 69% 28% 40%
Китай 16% 11% 18% 12% 14%
Колумбия 97% 55% 86% 55% 80%
Кот д‘Ивоар 99% 75% 93% 86% 91%
Конго 95% 80% 89% 69% 90%
Косово 100% 70% 95% 85% 88%
Латвия 57% 38% 79% 22% 23%
Ливан 98% 72% 90% 75% 83%
Литва 54% 35% 65% 21% 27%
Македония 88% 50% 82% 53% 54%
Мексико 86% 57% 83% 50% 56%
Монголия 53% 36% 70% 40% 41%
Нигерия 100% 69% 95% 95% 99%
Норвегия 36% 32% 63% 16% 30%
Обединеното кралство 39% 31% 57% 21% 32%
Пакистан 98% 97% 97% 97% 97%
Палестински територии 98% 86% 90% 92% 96%
Панама 99% 87% 95% 79% 94%
Папуа Нова Гвинея 98% 96% 95% 90% 97%
Парагвай 93% 75% 84% 81% 86%
Перу 92% 65% 85% 65% 76%
Полша 85% 62% 72% 56% 62%
Португалия 60% 36% 63% 15% 30%
Република Корея (Южна Корея) 38% 33%  

42%

29% 30%
Република Южна Африка 91% 72%  

92%

60% 84%
Румъния 94% 44% 83% 42% 61%
Русия 65% 40% 63% 41% 43%
САЩ 74% 61% 77% 53% 65%
Сърбия 79% 41% 72% 39% 42%
Словения 34% 33% 65% 15% 21%
Тайланд 52% 61% 70% 85% 85%
Турция 95% 78% 91% 88% 88%
Украйна 65% 42% 86% 34% 36%
Фиджи 98% 90% 93% 93% 96%
Финландия 43% 34% 61% 17% 31%
Филипини 99% 82% 94% 85% 94%
Франция 43% 30% 58% 19% 24%
Хонконг 49% 43% 64% 38% 40%
Чехия 26% 20% 31% 11% 12%
Швеция 22% 29% 61% 9% 18%
Япония 29% 23% 35% 12% 19%

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.