Международни изследвания

По света харесват демокрацията. У нас също я харесваме, но по-малко. Вярата в демокрацията изглежда в опасност

76% от хората по света се съгласяват с твърдението, че демокрацията може да има недостатъци, но е най-добрата форма на управление. У нас също има мнозинство в подкрепа на това твърдение, но по-малко – 52%. Така в България, в третото десетилетие след началото на демократичните промени, отношението към демокрацията остава по-скоро положително, но в по-ниска

„Галъп интернешънъл“: Хората по света поставят първо националните интереси

Последното глобално проучване на „Галъп интернешънъл“ показва, че гражданите по света решително предпочитат националните интереси.

Според международното изследване „В края на годината“ на асоциация „Галъп интернешънъл“: Политиките на САЩ и Русия дестабилизират света

Почти еднакъв дял – съответно 56% и 52% – от 52 494 интервюирани граждани по целия свят имат негативно мнение по отношение на ролята на двете военни суперсили.