Една пета от българите не могат да си позволят да отидат на зъболекар

Мила Григорова

Мнозинството от пълнолетните българи са посещавали зъболекар за последен път преди повече от една година. Данните са от национално-представително проучване по темата, проведено по поръчка на вестник „Класа” в края на летните отпуски.

Макар и специалистите да препоръчват всеки човек да посещава зъболекар за профилактичен преглед поне веднъж годишно, дори да няма никакви оплаквания, мнозинството от пълнолетните българи заявяват, че не са ходили на зъболекар в последната година.

Общо 42% от българите спазват лекарските препоръки за профилактичен преглед веднъж в годината. По 21% от българите казват, че са посетили зъболекар съответно в последните шест месеца или преди повече от шест месеца, но в рамките на последната една година.

Процентът на редовните пациенти е значително по-висок сред висшистите и българите на възраст 18-25 години – около 60% от представителите на тези две групи са ходили на преглед или лечение при зъболекар в последните 12 месеца.

DentalCare_05.10.2012_Slide1

Сред по-редовните в посещенията си при зъбен специалист са и жителите на столицата, както и жителите на областните градове – 53% от живеещите в София и 51% от живеещите в областните градове са прегледали зъбите си в последната една година.

Що се отнася до причините за непосещаване на зъболекар, те се делят на две основни групи – такива, които не са имали оплаквания и проблеми със зъбите си и такива, които са имали оплаквания, но не са можели да си го позволят.

Един от трима българи, непосещавали зъболекар в последната една година казва, че не е имал оплаквания и е решил, че няма нужда от консултация със специалист.

39% от българите, които не са ходили на зъболекар в последната година (или около 22% от общото пълнолетно население) казват, че са имали оплаквания и нужда от зъболекарска помощ, но не са имали средствата, за да си платят лечението. Този процент е по-висок във възрастовата група 41-55 години, сред жителите на малките градове, както и сред българите с основно и по-ниско образование. Логично, безработните българи също са сред българите лишени в по-голяма степен от зъболекарска помощ по финансови причини.

Вижте резултатите

Изследването е проведено през първите дни на месец септември, национално представително е и обхваща 1000 избиратели чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл“ в България от 1992 година.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.