Преобладаващ критицизъм към здравната система

Над две трети от пълнолетните българи са на мнение, че здравеопазването в страната върви към по-лошо в последните няколко години. Данните са от последното национално-представително проучване на „Галъп Интернешънъл” проведено в началото на месец октомври по поръчка на вестник „Класа”.

Оценките за състоянието и развитието на здравната система остават без значителни промени в сравнение с оценките измерени през 2008 г. 68% от запитаните смятат, че нещата в здравната ни система стават все по-лоши в последната година. Положителните оценки (делът българи забелязали подобрение) са едва 5% от общественото мнение. Малко под една четвърт от населението пък споделят, че не забелязват каквито и да е тенденции в образованието – нито се подобрява, нито се влошава.

Най-критични към здравната система са българите над 55-годишна възраст и жителите на селата и малките градове.

Злоупотребите и корупцията сред работещите в системата на здравеопазването са най-сериозният проблем на здравната ни система, смятат над половината (52%) от пълнолетните българи. Регистрираме значително по-висок процент споменавания за злоупотреби и корупция в здравеопазването сред жителите на малките градове.

В допълнение към това идва и преценката на 40% от българите, които споделят, че според тях качеството на лечението на лечението като цяло е ниско. Най-много недоволни от качеството на лечението отчитаме сред българите на възраст 26-40 години и жителите на селата.

Немалък процент от българите са на мнение, че основният проблем на здравната система у нас са нереално високите според тях цени на лекарствата. Тази нагласа е споделена от 43% от запитаните, значително по-високо сред населението над 55-годишна възраст.

На директния въпрос за това дали здравеопазването ни се нуждае от повече пари, за да се развива в правилната посока българите отговарят отрицателно. Очевидно липсата на средства не е сред основните проблеми на здравеопазването у нас – 58% от запитаните споделят, че според тях здравната ни система трябва да бъде цялостно реформирана, за да работи по-добре и по-ефективно, дори и без увеличаване на средствата за здраве. Само 26% от пълнолетното население на страната смятат, че отделянето на повече пари за здраве от държавния бюджет ще увеличат качеството на лечение и ефективността на здравеопазването като цяло. С течение на времето, тази тенденция се засилва – делът на мненията, че здравеопазването ни не се нуждае от повече пари, а от цялостна реформа е в постоянна възходяща тенденция от 2007 година насам.

Вижте резултатите

Изследването е проведено през първите десет дни на октомври, национално-представително е и обхваща 1004 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп Интернешънъл” в България от 1992 година.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.