80% от българите забелязват ръст на бедността около себе си

Мила Григорова

България е на трето място сред страните-членки от Европейския съюз по дял от населението, което смята, че бедността в областта около тяхното местожителство расте. Това показват данните от проучването „Евробарометър” проведено в страните-членки на Европейския съюз.

Поредното издание на проучването „Евробарометър” проучва вижданията на европейските граждани върху последствията от финансовата и икономическата криза върху обществото и живота на обикновените хора – главно чрез оценките за ръст или спад на бедността в общ европейски мащаб, в собствената държава и в областта, в която живеят.

Мненията на европейските граждани като цяло сочат за покачване на бедността – и в конкретното местоживеене (областта), и в отделните държави и в Европейския съюз като цяло.

63% от жителите на ЕС като цяло отбелязват, че нивото на бедността около тях – в града или областта им – е въввъзходяща тенденция в последните 12 месеца. 19% заявяват, че бедността в и около местожителството им е без промяна спрямо преди една година, а едва 12% са на мнение, че в населеното им място има по-малко бедни хора, отколкото миналата година.

Що се отнася до оценките за бедността в отделните страни от Европейския съюз, около 80% от европейските граждани отчитат влошаване на икономическото положение на обикновените хора в собствената си държава.

Данните сочат, че Гърция е страната, в която икономическата криза дава най-сериозно отражение върху живота на обикновените хора. Южната ни съседка е страната с най-голям дял от населението регистриращи ръст на бедността в последно време. Цели 92% от гърците смятат, че бедността около тях е нарастнала значително в рамките на последните 12 месеца. 97% от гърците са на мнение, че бедността в цялата страна е във възходяща тенденция.

Подобни на гръцките са и нагласите в други страни от южната част на Европа. 84% от португалците смятат, че районът, в който живеят е станал по-беден в поседната една година, а 93% са на мнение, че Португалия като цяло днес е по-бедна, отколкото миналата година. 92% от испанците също са на мнение, че бедността в тяхната страна расте в последната година.

Със своите данни, България не се отличава значително от останалите държави от южната част на Европа. Страната ни е на трето място сред 27-те членки на Европейската Общност по дял от населението, което забелязва влошаване на икономическото положение в отделните области и населени места – 81% от българите смятат, че бедността в тяхното населено място и област расте. Също така, 83% споделят мнението, че и страната ни като цяло е станала по-бедна, отколкото преди една година.


„Евробарометър” е редовно социологическо изследване, провеждано от „Галъп Интернешънъл“ в страните от Европейския съюз и други европейски държави по поръчка на Европейската комисия.. Извадката във всяка от изследваните държави е национално-представителна – средно по около 1000 човека на държава. Максималната статистическа грешка при 50-процентови дялове е ±3 %. За България изследването се провежда отГалъп Интернешънъл“.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.