60% от българите подкрепят забраната за пушене и след въвеждането й

Мила Григорова

Мнозинството от пълнолетните българи се обявяват в подкрепа на въведената забрана за пушене на закрити обществени места. Данните са от специално национално-представително проучване проведено по поръчка на вестник „Класа” в първите десет дни на месец юли.

Около месец след въвеждането на дълго дискутираната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места проверихме първоначалните реакции на българите – пушачи и непушачи – вследствие от новите регулации.

Според някои от мненията преди въвеждането на забраната, съществува опасност от фалити на заведения като следствие от намалена посещаемост в ресторантите и кафенетата заради забраната – т.е пушачите ще предпочетат да не посещават заведения, тъй като те ги ограничават. Всъщност данните от проучването показват, че мнозинството от пълнолетните българи са посещавали някакъв вид заведение от първи юни, когато беше въведена забраната – ресторант, кафене, дискотека и то на закрито. Данните още показват, че посещаемостта на заведения от началото на новите регулации всъщност е по-висока сред пушачите, отколкото сред непушачите. Две трети (66%) от българите, които пушат редовно казват, че са посетили заведение на закрито, в което не е позволено да се пуши.

Що се отнася до подкрепата за забраната за пушенето, преди въвеждането й в нейна подкрепа се обявяваха 57% от пълнолетните българи. Логично, подкрепата е по-висока сред непушачите, отколкото сред пушачите. 77% от пушачите бяха „За” ограничението на тютюнопушенето на закрити обществени места, а сред пушачите тази нагласа беше споделена от 29%.

Само месец след новите регулации за пушенето на обществените места, подкрепата за забраната бележи ръст от три процентни пункта – от 57% на 60% подкрепа сред целокупното пълнолетно население. Подкрепата нараства не само сред непушачите, но и сред пушачите. Въпреки че понастоящем им се налага да излизат извън заведението, за да пушат, една трета от пушачите (33%, с 4 процентни пункта по-висока подкрепа от преди въвеждането на забраната) у нас се обявяват в защита на забраната.

Един от очакваните ефекти от въвеждането на забраната за пушене на закрити обществени места би бил намаляването на пушенето – както на дела на българите, които пушат, така и на консумацията (честотата, количествата) на пушачите.

Въпреки широкосподеляната подкрепа за регулациите по отношение на пушенето, мнозинството от анкетираните са на мнение, че забраната няма да промени съществено навиците за пушене у нас. Само една пета от българите като цяло, 27% от непушачите и 10% от пушачите очакват намаляване на пушенето вследствие от новите ограничения. SmokingBan_13.07.2012.ppt


Изследването е проведено през в началото на месец юли, национално представително е и обхваща 1008 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп Интернешънъл“в България от 1992 година.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.