Жените у нас взимат средно 100 лв. по-малко от мъжете

Мила Григорова

Средно 330 лв. е личният месечен доход на жените у нас. Данните са от специалното социологическо проучване на „Галъп Интернешънъл”, проведено по поръчка на вестник „Класа”, посветено на 8-ми март.

Макар въпросът за еманципацията на дамската част от населението да е относително далечен за българското общество и жените в България винаги да са имали място в професионалния, политическия и обществения живот, и у нас, както и в повечето европейски (и не само европейски) държави съществува разлика в заплащането на труда на мъжете и жените. По случай международния ден на жената – 8-ми март, проведохме сравнително проучване на социалния и материалния статус на мъжете и жените в последните пет години.

Данните за образованието и професионалния статус на жените в сравнение с тези на мъжката половина от обществото показват балансирано положение на половете в страната.

Близо една четвърт от пълнолетните жени у нас са завършили висше образование. Процентът сред мъжете е малко по-нисък – 20%. Такива са данните не само от последното проучване – от февруари 2012 г., а и от проучванията от последните пет години.

Що се отнася до позицията на представителите на различните полове в професионалната йерархия, жените и мъжете в българското общество са относително равнопоставени. Според данни от най-новото проучване от февруари тази година, около 8% от работещите мъже и 6% от заетите дами заемат ръководни постове – директори, управители на фирми/ учреждения. Тази разлика е в рамките на статистическата грешка – през 2011, 2009 и 2008 година, процентите на мъжете и жените на управленски постове са равни.

Подобен е и балансът на половете на останалите мениджърски позиции – дял на средни и непосредствени ръководители. Делът на дамите непосредствени ръководители дори е малко по-висок от дела на мъжете на подобни постове в последните две години – 2010 и 2012.

Въпреки че данните за образованието и професионалната реализация на двата пола у нас сочат за равнопоставеност между мъжете и жените, сравнението между личните доходи на мъжете и на жените разкрива по-различна тенденция.

Макар и относително равнопоставени във фирмената йерархия и дори по-високо образовани, жените получават средно с по 100 лв. по-нисък месечен доход от мъжете – тенденция не само от тази година, а и измерена в последните пет години. Средният личен месечен доход на жените според данните от последното проучване е малко над 330 лв. при средно 430 лв. за мъжката част.

Тенденцията трудът на жените да е по-нископлатен от труда на мъжете е още по-драстична ако разгледаме средните лични месечни доходи на мъже и жени сред работещите. Средният месечен доход на работещите жени е 580 лв. докато този на мъжете е с над 150 лв. по-висок – 740 лв. Това различие разбира се не означава директна дискриминация по полов признак – разликите в заплащането донякъде се дължат и на различната заетост на мъжете и жените в частния и държавния сектор, както и на различните заемани работни места. WomenStatus_02.03.2012.ppt


Изследването е проведено през първите дни на месец февруари, национално представително е и обхваща 1002 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.