Една десета от работещите се опасяват от предстоящи съкращения на работното си място

Мила Григорова

22% от заетите българи заявяват, че в последните 2-3 месеца във фирмата/ учреждението, в което работят е имало съкращения на персонал. Данните са от национално-представително проучване по темата „Последиците от кризата върху работещите и фирмите”, проведено по поръчка на вестник „Класа”.

Данните сочат ръст в дела на работещите българи, в чиито местоработи е имало съкращения на персонал в сравнение с предишното издание на изследването от 2009 г. Преди 3 години делът на българите, които съобщаваха за съкращаване на щатове на работните си места беше с около 5 процентни пункта по-нисък от тазгодишния.

Най-много свидетели на намаляване на работните места във фирмите, в които работят откриваме сред работещите в частни фирми, сред живеещите в малките и областните градове, както и сред българите със средно и по-ниско образование.

Забавянето при изплащането на заплатите е друг вид негативна последица от кризата върху фирмите. 16% от работещите българи споделят, че в последните 2-3 месеца са изпитали неудобството да не си получат заплатите навреме. Най-висок е делът на потърпевшите от забавянето на заплащанията в частните фирми, в областните градове, както и сред заетите с основно и по-ниско образование.

Около една десета от българите (13%, без значителна промяна спрямо данните от 2009 г.) заявяват, че в последните няколко месеца работодателят им е прибегнал до намаляване на заплатите с цел справяне с трудната икономическа ситуация. Работещите със средно образование са най-потърпевшите от намаляване на трудовите възнаграждения – 17% от тях са с по-ниски заплати поради кризата.

В принудителен неплатен отпуск в последните месеци са излезли около десет процента от работещите у нас – предимно работещите в частния сектор, работещите над 55-годишна възраст, както и заетите с по-ниски възнаграждения – тези с личен месечен доход под 250 лв.

Въпреки по-високия дял от българите, които са преживяли съкращения на работните си места в сравнение с началото на кризата (2009 г.), голяма част от работещите се надяват най-тежката ситуация на работните им места вече да е в миналото. 11% от заетите заявяват, че очакват съкращения във фирмите, в които работят в близко бъдеще. Този процент е значително по-нисък от опасенията от закриване на работни места, регистрирани преди 3 години. През 2009 г. делът на притесняващите се от предстоящи съкращения беше двойно по-висок от днешния – 21%.

Делът на притесняващите се от разпускане в принудителен неплатен отпуск днес също е значително по-нисък от измереното през 2009 г. – 6% спрямо 14% преди 3 години.

Малко под една десета от заетите също така споделят опасения от забавяне на заплащанията или от частично (непълно) изплащане на заплатите.


Изследването е проведено през първите дни на месец август, национално представително е и обхваща 1008 избиратели чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл“ в България от 1992 година.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.