Почти половината българи смятат, че развлекателната индустрия у нас върви в правилната посока

Мила Григорова

43% от пълнолетното население на страната оценява положително посоката, в която се развива културният и развлекателен живот у нас в последните 2-3 години като. Данните са от специално национално-представително проучване проведено по поръчка на вестник „Класа” в първите десет дни на месец май.

Данните от проучването показват значителен ръст на одобрението на българските граждани за различни аспекти от културния и развлекателния живот у нас спрямо нагласите измерени през 2010 година. Развлекателната индустрия в последните няколко години у нас се развива в две основни насоки – първо, в последните години се снимат много български филми и сериали и второ – организират се все повече музикални събития, фестивали и концерти, предлагащи различни жанрове и за различна публика.

Цели 69% от запитаните в рамките на проучването одобряват посоката на развитието на българските телевизионни продукти – най-вече сериали. Само преди две години, делът на одобрителните оценки по този пункт беше значително по-нисък – 47%.

Подобни са и нагласите що се отнася до българското кино. Почти двоен е ръстът на дела на положителните оценки за новите български кинофилми спрямо 2010 година. Днес 61% от българите смятат, че българското кино се развива в правилна посока (през 2010 измерихме положителни оценки от 33%).

Неодобрителните оценки по отношение и на двата аспекта – българските телевизионни продукти и българското кино бележат значителен спад спрямо 2010 година и днес са почти пренебрежим дял – по 4% критични оценки.

Що се отнася до оценките на българското население за музикалните концерти и фестивали, нагласите остават почти без промяна спрямо 2010 година. Въпреки че не регистрираме ръст в одобрението спрямо 2010 година, делът на положителните оценки значително превишава дела на критичните оценки. Почти половината (45%) от запитаните са на мнение, че музикалните събития се движат в правилната посока. Само 5% пък са недоволни от организираните в последните години концерти.

Около десет процентен е ръстът в одобрението на българските граждани по отношение на културния и развлекателния живот у нас като цяло. Днес 43% от българските граждани поставят положителна оценка, а през 2010 година одобрение изразяваха една трета от българските граждани. Неодобрителните оценки са споделени от по-малко от една десета от запитаните.

Регистрираме значително по-високо одобрение за културния живот сред българите, които най-често са посетители на културни и развлекателни събития – българите на възраст 26-40 години, жителите на областните градове и столицата, висшистите и тези със среден или над средния доход и материален статус.

Изследването е проведено през в началото на месец май, национално представително е и обхваща 1000 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.