Българите остават песимисти за излизането ни от кризата

Мила Григорова

Общественото мнение не е оптимистично настроено за скорошното ни излизане от икономическата криза, въпреки очакванията на управляващите за стопански ръст догодина, заложени в току-що гласувания от парламента държавен бюджет за 2011. Данните са от последното национално-представително проучване на „Галъп Интернешънъл”, проведено по поръчка на вестник „Класа”.

Очакванията както за икономиката като цяло, така и за личното и семейно материално положение през следващите 12 месеца остават песимистични. Индексът на оценките за личните доходи през идущата година – изразяващ съотношението между опасения за спад и надежди за нарастване – остава отрицателен и през ноември, подобно на предходните месеци.

Същевременно оценките за резултатите от ефективността на правителството, което действително е поставено в нелеката ситуация да се справя с икономическите проблеми на страната, остават също повече отрицателни. Според данните от правителствения индекс, който представлява разликата между позитивни и негативни оценки за начина, по който кабинетът се справя в различните сфери на управлението на страната, българите виждат плюсове главно в три направления : отношения с ЕС, отношения с Русия и борбата с престъпността. По въпроса за борбата с корупцията положителните оценки са в тенденция на спад: +9% през ноември спрямо +18% за септември, тоест почти двойно снижение. Въпреки че рейтингът на правителството по темата «борба с корупцията» остава положителен като цяло.

По всички останали показатели – данъци, образование, цени, доходи, здравеопазване и т.н негативните оценки преобладават решително, като при здравеопазването и образованието те са в тенденция на по-нататъшно влошаване.

Като цяло, всеки пети гражданин на страната смята, че правителството се справя все пак по-добре от предишното управление като цяло. Не виждат подобрение в сравнение с предишното правителство 37%, а според 30% управлението се справя по-зле.


Изследването е проведено през първите дни на месец ноември, национално представително е и обхваща 1009 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.