15% от българите имат познати с хомосексуална ориентация

Мила Григорова

15% от пълнолетните българи и една четвърт от населението на големите градове и столицата си признават, че имат поне един познат с открита хомосексуална ориентация. Данните са от специално национално-представително проучване за нагласите към хората с нетрадиционна сексуална ориентация проведено от „Галъп Интернешънъл” по поръчка на вестник „Класа”.

Най-открити в отговорите си по въпроса за хомосексуалистите и имат ли те почва у разбираемо са по-младите, както и хората, живеещи в по-големи градове. Над една трета (36%) от младите хора (18-25 годишна възраст) заявяват, че лично познават гейове или лесбийки. Почти същият е и процентът сред т.нар. „модерни българи” (които пътуват редовно, в страната или извън нея, говорят чужди езици и ползват интернет във всекидневието си). Сътоветно, малко над една четвърт от столичаните и 29% от българите с по-висок висок материален статус също заявяват, че лично познават хомосексуалисти. Това съвсем не означава, че хомосексуалистите у нас са се появили едва напоследък / щом главно по-младите познават такива хора/, нито, че те виреят главно в градовете. Просто за по-старите поколения темата е табу – и за самите хомосексуалисти, и за хората около тях, и за общественото мнение като цяло.

Според данните от изследването толерантността към хомосексуалистите сред нас е по-скоро умерена. Малко над 40 % (42%) от анкетираните твърдят, че ако техен приятел разкрие, че има хомосексуална ориентация, това не би променило отношението им към този човек. Други 28% не са сигурни каква би била реакцията им, а 29% от анкетираните направо ще отпишат въпросния притятел/познат, за който стане ясно, че то/тя има алтернативна сексуална ориентация. Представяте ли си как биха реагирали тези 28% +29% , ако попаднат на гей, който изобщо не познават ?

Очаквано, най-либерални и отворени към различното са т.нар модерни българи, висшистите и хората с по-висок социален статус. Над 60% от хората с модерен начин на живот (включващ чужди езици, пътувания и интернет) са твърдо на мнението, че сексуалната ориентация няма никакво отражение върху приятелските им отношения. На същото мнение са и 58% от хората с висок жизнен стандарт. Тези социално-демографски групи, както и значителна част от младите явно са приели, че гейовете не хапят.

Обратно, хората над 55 г, и тези с по-ниско образование са ниско толерантни към хомосексуалистите. Също, жените като цяло са далеч по-толерантни към хомосексуалистите от двата пола, в сравнение с мъжете като цяло.

Данните ясно показват , че хомосексуалността плаши и предизвиква негативни реакции, главно когато е непозната и скрита. Три четвърти от познаващите хора, които не крият алтернативната си сексуална ориентация, са и толерантни към хомосексуалистите въобще.


Изследването е проведено през първите дни на месец януари, национално представително е и обхваща 1010 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.