Българите пускат децата си да излизат сами с приятели навън след 14-годишна възраст

Мила Григорова

Почти половината от родителите на деца под 18-годишна възраст смятат, че в днешни дни децата могат да излизат навън без родител след влизане в пубертета. Данните са от специално национално-представително проучване проведено от „Галъп Интернешънъл” по поръчка на вестник „Класа”.

Безспорно е, че в днешни дни по улиците на страната ни дебнат доста повече опасности за децата (и не само), отколкото преди 20 години, да кажем. Донякъде заради това, а и заради бума на компютрите и интернет, групичките деца, играещи по улиците и междублоковите пространства днес са рядка гледка, особено в големите градове.

Една пета от възрастните вече българи заявяват, че те самите са излизали да играят с приятели навън, когато са били на възраст до 8 години. Днес, едва 14% (с 10 пункта по-малко) от анкетираните са на мнение, че децата в тази възрастова група (до 8 години) могат да излизат да играят с приятели навън.

42% от родителите у нас заявяват, че пускат/ биха пускали децата си навън без тяхно присъствие чак след като детето навърши 14-годишна възраст. За сравнение, едва 30% от анкетираните имат спомен да са ги пускали навън чак в пубертета – мнозинството са играли навън с други деца по-рано.

Средната възраст, в която децата днес получават свобода да играят сами навън е почти 13 години. За сравнение, средната възраст, при която възрастните вече българи са излизали без родителски надзор навън е 11 години.

Една от новите мерки, чрез която родителите да могат да контролират и следят за безопасността на децата си, за която се заговори напоследък, са допълнителни услуги и устройства прикрепвани към мобилния телефон на детето, чрез които родителят може да знае къде е наследникът му по всяко време. Мнозинството от българите, и особено от родителите на все още непълнолетни деца се отнасят положително към това технологичното нововъведение. Скептични са само 7% от анкетираните пълнолетни българи и 6% от родителите.

Родителският контрол върху местоположението на децата чрез мобилния телефон се смята за най-подходящ когато става въпрос за деца между 7 и 10-годишна възраст, т.е. в началните класове на училището – когато детето свиква да ходи на училище само и прави първи стъпки в самостоятелността си. Поддръжници на проследяването на местоположението на децата между 7-10 години са около 60% от анкетираните българи. С нарастването на възрастта на децата обаче намаляват и оценките, че е правилно родителите да следят децата си технологично. Едва 14% от населението смята за редно родители да следят тинейджъри между 16 и 18 години.

В този смисъл можем да съдим, че новата възможност за контрол върху децата се отнася главно до опасности външни за децата (нападения, отвличания и други престъпления), а не до такива, които възпитанието и родителското доверие могат да предотвратят – употреба на алкохол и наркотици, посещения по дискотеки и т.н. ChildrensFreedom_01.04.2011.ppt


Изследването е проведено през първите дни на месец март, национално представително е и обхваща 1005 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.