438 лв. минимална работна заплата искат българите

Мила Григорова

Почти половината от пълнолетните българи смятат увеличението на минималната работна заплата от 240 на 270 лв. за незначително. Данните са от последното национално-представително проучване на „Галъп Интернешънъл”.

Увеличението на минималната работна заплата от първи септември тази година беше постигнато след дълги дискусии и дебати между министерството на труда и социалната политика, министерството на финансите, работодатели и синдикати. Липсата на консенсус сред дискутиращите държеше крайното решение в неизвестност до последно. В крайна сметка, минималното заплащане беше увеличено с 30 лв. Въпреки увеличението, страната ни продължава да е на последно място сред страните от Европейския съюз по размер на минималното заплащане на труда.

Мнозинството от българите (60%) са запознати с новия размер на минималната заплата. Около 21% не са чули за увеличението и смятат, че размерът й е 240 лв. Относително по-малко информирани за новата заплата са жителите на селата, безработните, пенсионерите и българите с основно и по-ниско образование.

Въпреки че преобладаващата част от анкетираните са наясно с факта, че минималната работна заплата е увеличена, почти половината от населението е на мнение, че това увеличение е незначително. Само един от десет пълнолетни българи възприема качването с 30 лв. за реален ръст на заплащането.

Мнозинството от българите са на мнение, че реален ръст на работната заплата може да има едва когато тя мине прага от 400 лв. Едва 2% от участвалите в проучването споменават суми около сегашното равнище – те смятат, че заплатата трябва да е колкото е и понастоящем. Средната спомената сума за желана минимална заплата е 438 лв. или малко над 200 евро.

На въпроса дали увеличение до желаната стойност е реално постижимо, точно половината от българите отговарят положително. Според 50% от анкетираните, заплащането на труда може да бъде значително увеличено и да мине 200 евро в рамките на следващите 5 години. Близо 20% мислят в още по-краткосрочни планове – те смятат, че в държавата има пари за такъв ръст още до края на годината.

Малко под една десета от запитаните в проучването смятат, че толкова значително повишение на заплащането не може да се случи никога в България.


Изследването е проведено в периода 29-ти септември – 06-ти октомври, национално представително е и обхваща 1006 избиратели чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.