Над 60% от българите усещат влошаване на качеството на въздуха

Мила Григорова

Slide161% от българските граждани са на мнение, че качеството на въздуха в страната в последните 10 години се е влошило. С този резултат страната ни е близо до средното измерено за Европейския съюз като цяло. Това показват данните от проучването „Евробарометър” проведено в страните-членки на Европейския съюз.

Slide2Мнозинството от европейските граждани оценяват качеството на въздуха в съответните си държави като по-скоро влошаващо се в последното десетилетие. По-малко от една пета (16%) от населението на Европейския съюз са забелязали положителна тенденция в състоянието и чистотата на въздуха. Около една четвърт от жителите на 27-те страни-членки на Общността са на мнение, че въздухът и днес и преди 10 години е приблизително същият, без значително подобрение или влошаване.

Опасенията от влощаващо се качество на въздуха са най-сериозни в Италия, Унгария и Румъния. Около и над три четвърти от жителите на тези три държави споделят мнението, че качеството на въздуха в техните държави се е влошило в последното десетилетие.

Най-малко опасения за околната среда и в частност за състоянието на въздуха регистрираме в Ирландия. 39% от ирландците смятат, че въздухът в страната им не се е променил в сравнение с преди 10 години, докато делът на забелязалите по-лошо качество на въздуха е с десет процентни пункта по-нисък – 29%.

България се нарежда на 12-то място сред 27-те страни-членки по дял от населението, споделящо притеснения от влошаване на качеството на въздуха в страната. Малко над 60% от сънародниците ни казват, че понастоящем въздухът в България е по-замърсен, отколкото преди 10 години. Малко под една четвърт (22%) не забелязват промяна в състоянието му, а 12% казват, че днес въздухът е дори по-чист, отколкото през 2003.

Индустрията и транспортът представляват най-голямата заплаха за качеството на въздуха, заявяват европейските граждани. 71% от запитаните в Общността посочват индустриалните дейности като най-застрашаващ фактор, а 63% са европейците посочващи транспорта като най-вредящ на околната среда и въздуха.

Българите в частност класират заплахите за чистотата на въздуха по сходен начин – според 55% от анкетираните у нас, производството и индустрията носят най-сериозни вреди на въздуха. 51% от сънародниците ни пък са на мнение, че автомобилите и останалите транспортни средства са сред най-вредящите на околната среда фактори.

„Евробарометър” е редовно социологическо изследване, провеждано от Галъп Интернешънъл в страните от Европейския съюз и други европейски държави по поръчка на Европейската комисия. „Евробарометър” се провежда от 1973 година. Извадката във всяка от изследваните държави е национално-представителна – средно по около 1000 човека на държава.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.