Изборът на нов патриарх в очите на българите

Респондентите бяха помолени и да посочат проблеми пред църквата.

Предстоящият в края на месеца избор на нов български патриарх още не е набрал популярност като обществено значима тема. Повечето българи не са обсъждали въпроса с приятели или в семейството. Усещането за връзки с бизнеса и за луксозен живот на духовници пък е основният проблем, който мнозина виждат пред църквата. Това потвърждават данните от изследване по темата на „ББСС Галъп интернешънъл” през януари.

От него проличава, че сред по-младите българи темата с избора на нов патриарх почти не е важна. Въпреки това, повече от половината от всички запитани отговарят, че изборът има по-скоро голямо значение за България.

Очевидно, темата запазва принципната си значимост за мнозина, но е остананала далеч от ежедневието до този момент. Изключение донякъде правят по-високите възрастови групи. Данните индиректно потвърждават неголямото влияние на църквата в обществото ни в последните десетилетия, както и наличието на значими проблеми пред църковната институция.

Около една пета се затрудниха. Сред останалите най-често се срещат отговорите, които могат да бъдат категоризирани най-общо като „Връзки на църквата с бизнеса и луксозен живот на духовници”.

Липсата на достатъчно близка до ежедневието на хората дейност е втората по честота категория отговори. Респондентите не пропускат да отбележат и проблеми, свързани с усещането за намаляване на ролята на религията в съвременното общество, както и принадлежността на висши духовници към бившата Държавна сигурност.

Като проблем се отчита и дейността на секти, ролята на атеистичното управление в близкото минало, липсата на добре подготвени духовници, липсата на достатъчно уважение към църквата от страна на хората и др.

Краткото изледване събужда редица хипотези, които следва да бъдат разглеждани по-нататък.

Редовното изследване на „ББСС Галъп интернешънъл” е проведено от 4 до 10 януари 2013 г.., представително е за пълнолетното население на страната и обхваща 1017 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Известно е като ежемесечен Политически и икономически индекс на „ББСС Галъп интернешънъл”® Максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 г. насам.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.