Почти 40% от българите смятат свободното си време за по-важно от работата

Мила Григорова

Slide139% от българските граждани поставят по-голяма важност на свободното си време, отколкото на работата си. Това показват данните от проучването „Евробарометър” проведено в страните-членки на Европейския съюз.

Въпреки че се хвалим с вродено трудолюбие и уважение към труда, българите изглежда не са много по-трудолюбиви от гражданите на всички страни-членки на Европейския съюз.

Изследването „Евробарометър“ попита жителите на страните-членки дали са съгласни с твърдението „По-голяма важност трябва да бъде отдавана на свободното време, отколкото на работата“.

Средно 41% от общественото мнение в Европейския съюз се съгласяват с това твърдение, оценяващи личното си време като по-важно от времето посветено на труда и кариерата. 54% са европейските жители, които не се съгласяват с твърдението и поставят по-голям акцент на работата и професията си.

В социално-демографски аспект, европейците, които поставят най-голяма важност на работата пред свободното време, са най-вече най-младите (15-24 г.) и все още учащите (50%). Най-силно противопоставящи се на тезата, че свободното време е по-важно от кариерата, са европейците на възраст над 55 години.

Тенденцията в Европейския съюз е за растяща важност на професията спрямо свободното време – вероятно основно заради икономическата криза и затруднената ситуация на пазара на труда.

Въпреки тази общоевропейска тенденция, нагласите в различните страни-членки на Общността варират силно. Например, почти две трети от жителите на Естония ­(63%) и Словакия (62%) са на мнение, че времето за почивка, хобите и интереси извън работата е по-важно от времето, прекарано в полагане на труд. Подобни са и нагласите във Финландия, където 61% от населението отдават по-голяма важност на свободното време пред кариерата.

На противоположния полюс са Холандия, Литва и Франция. Около и под една трета от жителите на тези три страни биха поставили свободното си време пред кариерата, докато мнозинството – над 60% – определят кариерата като по-важна от времето за почивка и забавления.

Мненията на българите по въпроса за важността на свободното време и работата са близки до тези на средностатистическия европеец. 39% от българските граждани са съгласни с твърдението, че свободното време е по-важно от кариерата. Този процент е без значима разлика спрямо средното измерено за всички страни-членки на Европейския съюз – 41%.

На противоположното мнение са мнозинството от запитаните в България. 56% от българите над 15-годишна възраст не са съгласни, че свободното време е по-важно от работата.


„Евробарометър” е редовно социологическо изследване, провеждано от Галъп Интернешънъл в страните от Европейския съюз и други европейски държави по поръчка на Европейската комисия. „Евробарометър” се провежда от 1973 година. Извадката във всяка от изследваните държави е национално-представителна – средно по около 1000 човека на държава. Максималната статистическа грешка при 50-процентови дялове е ±3 %. За България изследването се провежда от ББСС Галъп Интернешънъл.

Slide2

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.