Политически и икономически индекс – февруари 2013 г.

Данните от Политическия и икономически индекс на „ББСС Галъп интернешънъл“ вече се обсъждат в медиите. Коментар на Кънчо Стойчев, заедно с графики и данни за методиката можете да прочетете в материал на вестник „Преса“.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.