Пием концентрат по-често, отколкото бира и вино

Мила Григорова

Slide1Почти половината от пълнолетните българи пият високоалкохолни напитки веднъж седмично и по-често. Това показват данните от национално-представително проучване на ББСС „Галъп Интернешънъл” по поръчка на вестник „Класа”.

Празникът на виното и лозарите Трифон Зарезан е поводът да проверим навиците на българските граждани по отношение на консумацията на алкохолни напитки. Проучването се провежда за втори път и дава възможност за сравнение с данните от миналото издание – началото на 2010 година.

Като цяло, делът на българите, които са пили алкохол в последната една година остава без промяна спрямо зимата на 2010 г. Около 60% от населението над 18-годишна възраст е консумирало някакъв вид алкохолна напитка в последната една година. Регистрираме по-висок дял на „въздържателите“ (тези, които пият алкохол по-рядко от веднъж годишно) сред жените (60% от тях не са консумирали алкохол в последната година), както и населението над 55-годишна възраст (53% не консумирали алкохол през последните 12 месеца).

Традициите на българите в производството на ракия дават отражение върху предпочитанията и навиците им. Над една четвърт от запитаните българи заявяват, че любимата им алкохолна напитка е ракията. Това личи и от честотата на консумация на различни типове напитки. Честотата на консумация на спиртните концентрирани напитки, като ракия, водка и други у нас е по-висока, отколкото честотата на консумация на нискоалкохолните бира и вино.

46% от българите, които са консумирали алкохол в последната една година заявяват, че пият ракия, водка и други концентрати веднъж седмично или по-често. На обща база сред цялото население, делът на редовно консумиращите ракия, водка и други спиртни напитки е около 27%. Регистрираме слабо покачване в честотата на употреба – делът на консумиращите този тип питиета 2-3 пъти месечно нараства спрямо 2010 г. за сметка на консумиращите ги само веднъж месечно.

Най-много редовно консуматори на високоалкохолни напитки отчитаме сред мъжете. 57% от мъжете, които изобщо пият алкохол, консумират спиртни напитки веднъж седмично и по-често. Жителите на селата също пият ракия и водка значително по-често – 50% от тях са консумиращите спиртни напитки седмично и по-често.

Бирата е втората най-често консумирана алкохолна напитка след концентратите като ракия и водка. Над една трета (37%) от българите, които употребяват алкохол дори и рядко, пият бира веднъж седмично, че и по-често. Друга една четвърт от тях пият бира 2-3 пъти месечно.

Най-висока честота в консумацията на бира регистрираме сред жителите на малките градове – 48% от тях пият бира поне веднъж в седмицата.

Що се отнася до виното, то е редовно консумирано от малко над една трета от българите, които пият алкохол – 35%. Най-честите му потребители са представителите на възрастовата група над 55 години – 44% от тях пият вино веднъж седмично и по-често.


Изследването национално-представително, проведено е през първите десет дни на януари и обхваща 1017 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година.

Slide2Slide3Slide4

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.