Ръст в употребата на енергоспестяващи електрически крушки

Мила Григорова

Slide1Почти половината от българските граждани са подменили електрическите крушки в домовете си с енергоспестяващи такива. Данните са от най-новото национално-представително проучване на ББСС „Галъп Интернешънъл” по темата екологичен начин на живот проведено по поръчка на вестник „Класа”.

Провеждаме проучването за навиците на българите свъзрани с опазването на околната среда и грижата за природата регулярно от 2009 г. насам. Тенденцията от първото издание на проучването насам показва стабилен ръст в дела на хората, които полагат някакъв вид усилия за по-доброто състояние на околната среда.

Повече от 80% от българските граждани са правят поне едно нещо във всекидневния си живот, което е насочено към намаляване на вредите върху околната среда и грижа за нейното опазване. Делът на загрижените и полагащите такъв вид усилия нараства постепенно от 2009 г. насам. В началото на периода едва 65% от българите полагаха съзнателни усилия за по-екологично съобразен начин на живот.

Пестенето на вода при домашните употреби – чистене, миене, къпане – остава най-популярната (а и най-лесна) екологично съобразна мярка сред българите. 51% от запитаните пълнолетни българи заявяват, че се стремят да използват възможно най-малко вода при домакинските си нужди. Този процент е относително стабилен спрямо миналогодишния резултат, но значително по-висок от измереното през 2009 г.

Тазгодишното проучване разкрива две основни значими промени в навиците на българите спрямо 2012 г. Тази година регистрираме значителен ръст в дела на българите, които използват енергоспестяващи електрически крушки, вместо обикновените. Със 7 процентни пункта само спрямо 2012 г. е нарастнал делът на българските домакинства, в чиито осветителни тела светят енергоспестяващи крушки. Тази тенденция, разбира се, до голяма степен е свързана и с нарастващите цени на електричеството и желанието на българите да намалят сметките си за ток, но ефектът върху околната среда е категоричен.

Другата основна промяна в навиците на българите спрямо миналата година е нарастващата популярност на замяната на найлоновите еднократни торбички за пазаруване с платнени и друг вид многократни торбички. С цели 12 процентни пункта повече българи използват някакъв вид многократни торбички вместо при всяко пазаруване да използват нова торбичка. Днес почти 40% от населението внимава за броя на найлоновите торбички, които потребява. За промените в навиците в тази насока допринесоха и някои нови регулации (въвеждане на задължително таксуване на торбичките в магазините).

Що се отнася до намеренията за бъдещи екосъобразни действия и навици, около 85% от населението възнамерява да полага някакъв вид грижа за опазване на околната среда. Употребата на платнени торбички при пазаруване е най-често споменаваната планирана мярка, следвана от намеренията за разделно събиране на отпадъците.


Изследването е проведено през първите дни на месец февруари, национално представително е и обхваща 1004 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година

Slide2

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.