„Галъп интернешънъл” с нова книга – обобщение на 2013 г. и обзор на две десетилетия изследователска практика

Първото и единствено социологическо обобщение на извънредно интересната 2013-а е вече на пазара.

„Политическият процес и общественото мнение в България през 2013 г.” е заглавието на новата книга на социологическата агенция „Галъп интернешънъл”. Книгата излиза в големите книжарници на страната, издадена от „Сиела”.

Може да бъде поръчана онлайн на ciela.com и mobilis.bg

Справочникът възобновява традицията на годишниците на „Галъп интернешънъл”. Основната информация е преведена на английски.

Книгата съдържа и редица непубликувани до този момент материали. Такива са, например, уникалните ретроспективни данни по основни обществени въпроси от изследвания всеки месец назад до началото на 90-те години. Това е част от повече от две десетилетия традиция на независими изследвания на „Галъп интернешънъл”.

Освен справочник, годишният обзор е и своеобразно „спешно документиране” на случилото се през 2013 г.: две мащабни избухвания на протести, три правителства, оспорвани избори, първи по рода си национален референдум и т.н. Макар да разказва за интересни събития, книгата не напуска професионалната и безпристрастна стилистика. Старае се да бъде полезна и с обяснения как да се четат социологически изследвания въобще.

На близо 240 страници изданието предлага най-различни данни и разбивки от ежемесечните независими национално представителни изследвания, популярни като Политически и икономически индекс на „Галъп интернешънъл”, от международни изследвания, от спешни телефонни сондажи, от екзитпол. Включени са 237 цветни графики и таблици, както и любопитни хипотези от съпоставки с началото на демократичните промени у нас.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.