Корупцията е световен проблем номер едно според годишното изследване на световната асоциация УИН/„Галъп интернешнънъл”

Корупцията се възприема като проблем номер едно в световен мащаб. Това сочат резултатите от световното допитване на УИН/„Галъп интернешънъл”, водещата глобална асоциация в пазарните изследвания и допитванията до общественото мнение.

Годишното проучване на УИН/„Галъп интернешънъл” се провежда в последните месеци на всяка година. Това е традиция от 1977 г. насам, започната под председателството на д-р Джордж Галъп. В последното издание на изследването са интервюирани 66806 души от 65 държави, което е представително за 77% от световното население. На респондентите бе зададен въпрос кой според тях е най-важният проблем пред света като цяло.

21% от анкетираните в световен мащаб посочват корупцията като най-важен проблем, пред който е изправен светът днес – това е най-високото натрупване на отговори сред общо 17-те категории проблеми, тествани в изследването.

Икономическите трудности заемат второто място с 14%. Бедността (пропастта между бедни и богати) е на трето място с 12%.

Най-големите тревоги по региони: корупцията е посочвана като основен проблем в Азия (26%), Северна и Южна Америка (19%), Близкия Изток и Северна Африка (15%); бедността пък изпъква като проблем сред респондентите в Западна Европа (24%) и Източна Европа (20%); в Африка посочват най-често икономическите проблеми (21%).

В България най-голямо натрупване се получава при бедността и разликата между бедни и богати – 23%. Следват икономическите проблеми и безработицата със 17% и с 15%. Корупцията събира 9%, следвана от войните и въоръжените конфликти със 7% и тероризма с 6%. Престъпността събира 5%, а сред останалите отговори личат проблемите с бежанците, опазването на околната среда, религиозният фундаментализъм и др.

Така дяловете на отговорите, свързани с бедността, икономическите трудности и безработицата у нас са над средните за света и това е особено отчетливо по отношение на бедността.

Азия има най-висок дял от отговори в категорията корупция (26%) в сравнение с другите региони. В рамките на азиатския регион Филипините (50%) и Индонезия (40%) показват значително по-високи стойности по този въпрос в сравнение с всички други държави в света. Австралия (4%) и Япония (2%) пък са държавите, в които корупцията се вижда като сравнително малък проблем.

Северна и Южна Америка (19%) и Африка (18%) също демонстрират високи нива на тревога спрямо корупцията, докато в Западна Европа те са много по-ниски – корупцията събира само 8% от отговорите в региона. На практика, държавите в Западна Европа регистрират едноцифрени дялове – например Великобритания с 8%, Германия с 6% и Франция с 4%.

Икономическите проблеми са идентифицирани като вторият най-сериозен проблем в света. Африка (21%) класира тези въпроси като проблем номер едно, а Кения (27%) излиза доста над средните стойности за региона. Африка е следвана от Северна и Южна Америка (16%). Средните нива на отговорите „икономически проблеми” за света са 14%.

17% от британците считат тази категория проблеми за най-сериозен въпрос. Други страни от Западна Европа, които показват по-видима тревога в това отношение, са Холандия с 12%, Германия с 10%, Испания с 10% и Австрия с 9%.

В САЩ 26% от респондентите посочват икономическите трудности – което ги прави проблем номер едно там.

Малайзия (47%) и Гърция (43%) са страните, които регистрират най-високи нива на отговори, свързани с икономическите проблеми в световен мащаб.

Бедността, по-специално пропастта между бедни и богати, се счита за третият най-голям проблем в целия свят с 12%. Тя е най-голямото притеснение сред участниците в изследването от Западна Европа (24%). Някои страни от този регион показват изключителна чувствителност по тази тема – като Германия (34%), Австрия (32%), Испания (27%) и Франция (25%). В тези страни отговорите в категорията „бедност” значително превишават средната стойност от 12% в глобален мащаб.

16-те процента във Великобритания пък са видимо по-ниска стoйност в сравнение с изброените държави, но все бедността и в този случай е посочвана като втори най-сериозен проблем, пред който е изправен светът.

Контрастът в това отношение с някои неевропейски държави е рязък: Малайзия (1%), Тайланд (3%) и Индонезия (5%) са някои от страните, в които се регистрират едноцифрени числа при отговорите.

Във връзка с темата за финансовите затруднения, безработицата е на четвърто място в световен мащаб (10%) в списъка с важните проблеми. Делът на отговорите в Европа (14%) е надминат единствено в Африка (19%). Резултатите в Северна и Южна Америка обрисуват разделена картина – от една страна САЩ (11%) и Бразилия (8%) признават безработицата като проблем, докато Аржентина (2%) му отдава далеч по-малко внимание.

Резултатите от страните в Северна и Южна Америка явно контрастират спрямо тези в другите региони – за пример: Италия вижда безработицата като най-голям проблем (34%), както и Босна (32%) и Южна Африка (30%).

Подробности – в международното прессъобщение на УИН/„Галъп интернешнънъл”


За повече подробности, бележки по методиката и информация за иизследването, вижтемеждународното прессъобщение на УИН/„Галъп интернешнънъл”или ни потърсете наoffice@gallup-international.bg“ data-mce-href=“mailto:office@gallup-international.bg„>office@gallup-international.bg

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.