Светът ще е по-добро място с повече жени в политиката – смятат една трета от респондентите в глобално проучване

Women in Politics GraphicПовече от една трета от респондентите в глобално проучване на общественото мнение вярват, че светът би бил по-добро място, ако политиците са предимно жени.

Глобалното проучване е проведено отУИН/„Галъп интернешънъл”– водещата глобална асоциация в пазарните изследвания и допитванията на общественото мнение.В България веригата е представена чрез дейността на агенцията„Галъп интернешънъл”.

На респондентите бе зададен въпросът „Ако политиците бяха предимно жени, според Вас дали светът щеше да бъде по-добър, по-лош или същият?”. 34% от респондентите посочват, че светът, като цяло би бил по-добър. 17% са на обратното мнение. 41% от запитаните смятат, че не би имало разлика.

Годишното проучване на УИН/„Галъп интернешънъл” се провежда в последните месеци на всяка година. Това е традиция от 1977 г. насам, започната под председателството на д-р Джордж Галъп. В последното издание на изследването са интервюирани 66806 души от 65 държави, което е представително за 77% от световното население.

В България 41% отговарят, светът би бил по-добро място, ако политиците бяха преимуществено жени. 35% – избират опцията „същият”, а 7% казват „по-лош”. 17% се колебаят или не отговарят. Сериозната преднина на „по-добър” пред „по-лош” нарежда страната ни сред видимите поддръжници на идеята за повече жени в политиката.

Близкият Изток и Северна Африка (34%) е регионът с най-висок дял отговори, че светът ще бъде по-лошо място, ако политиците са преимуществено жени.

Респондентите от Колумбия са с най-висок процент на отговори, че присъствието на повече жени в политиката ще има положително влияние върху света – 62%.

Подробности и коментар

На фона на международния ден на жената на 8 март. констатацииите от годишното изследване на Асоциация УИН/„Галъп интернешънъл” показват, че най-голямо натрупване на отговори (41%) сред респондентите има на опцията, че няма да има разлика, ако политиците преимуществено бяха жени. Една трета смятат, че светът ще бъде по-добро място, което е значително по-висок процент от тези, които смятат, че ще бъде по-лошо (17%).

Ако се сравни по региони т.нар. нетен резултат – разликата между дяловете на отговори „по-добър” и „по-лош” – картината изглежда така: Северна и Южна Америка отбелязват най-голяма разлика в полза на тези, които смятат, че повечето жени в политика ще имат положително влияние върху света – 33%, сравнено със Западна Европа с 24%, Източна Европа с 15%, Азия с 14% и Африка с 11%. Близкият Изток и Северна Африка е единственият регион, в който респондентите като цяло посочват, че светът би бил по-лошо място, с повече жени в политиката, като опцията „по-лошо” бележи 2% предимство.

Като цяло, докато възрастта и доходите имат малко влияние върху отговорите, то при пола разликата е очевидна. При жените нетният резултат е 25% в полза на очакването, че светът ще бъде по-добър, ако политиците бяха предимно жени. За сравнение – нетният резултат при мъжете е само 10%.

Религията също оказва влияние върху отговорите. Подкрепа за присъствието на повече жени в политиката се среща най-вече сред изповядващите юдаизъм, хиндуизъм и католицизъм (съответно с нетни резултати от 54%, 27% и 26%). Мюсюлманите са единствената религиозна група, която не подкрепя присъствието на повече жени в политиката (нетен резултат от – 3%).

Докато 34% от всички респонденти в глобален мащаб вярват, че присъствието на повече жени в политиката ще има положително влияние върху това как се управлява светът, има и конкретни „горещи точки”, където числата са значително по-високи. Колумбия отбеляза най-висока подкрепа за жените-политици – значително над средното за Северна и Южна Америка от 41%. Други страни, които показват особено високи стойности в подкрепа на жените в политиката, са Фиджи (53%), Босна (52%) и Швеция (48%). В Афганистан процентите са най-равномерно разпределени между „по-добър” и „по-лош”: 36% срещу 35%.

Въпреки, че опцията „няма разлика” е най-популярният отговор (41%) в много страни отговорите „светът ще бъде по-добър” и „светът ще бъде по-лош” все пак присъстват в значителна степен. Например 42% от анкетираните в САЩ смятат, че няма да има разлика ако политиците бяха предимно жени, като в същото време почти също толкова, 41%, са на мнение, че при присъствието на повече жени в политиката, светът ще е по-добро място. Този тренд може да бъде проследен в много държави по света, включително Бразилия с 41% „по-добър” (при 45% с отговор „без разлика”), Индия с 38% (42% с отговор „без разлика”) и Португалия с 41% (46% с отговор „без разлика”).

Регионът на Азия е твърдо в съответствие с глобалната тенденция, като 40% от попитаните там вярват, че светът би бил същият, ако политиците бяха предимно жени, например: Хонг Конг със 74% отговори „същият”, Южна Корея с 60% и Филипините с 65% (в сравнение съответно с 16%, 20% и 24%, които предполагат, че светът ще стане по-добро място, ако политиците са предимно жени).

Япония е единствената страна, включена в проучването, където по-голямата част от анкетираните (40%) предпочитат да не отговарят или заявяват, че „не знаят” дали ще има подобрение, ако има повече жени в политиката.

Като цяло, 17% от анкетираните в глобален мащаб вярват, че присъствието на повече жени в политиката би направило света по-лошо място. Близкият Изток и Северна Африка е единственият регион в който това е най-посочваният въпрос – в 34% от случаите. Тунис (59%), Алжир (49%) и Кения (44%) са страните с най-висок процент на такива отговори.

Други страни, при които се забелязват такива високи стойности в негативната категория са Азербайджан (41%), Бангладеш (41%) и Пакистан (33%).

Жан-Марк Леже, президент на асоциацията УИН/„Галъп интернешънъл”, коментира: Над една трета от анкетираните в глобален мащаб казват, че светът ще бъде по-добро място, ако политиците са преимуществено жени, което категорично показва, че светът е готов за промяна. Северна и Южна Америка, както и Западна Европа, се обявяват с голямо мнозинство в полза на повече жени в политиката, което може да бъде доказателство за нарастващата роля на жените – роля, която те вече играят в политиката на тези региони. Ще бъде впечатляващо да се види дали резултатите от проучването са повлияни от политическите промени в целия свят.

За повече подробности, бележки по методиката и информация за иизследването, вижте международното прессъобщение наУИН/„Галъп интернешнънъл” или ни потърсете на office@gallup-international.bg

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.