„Галъп интернешънъл“ с ключово изследване за българската младеж

Пространно изследване за младежта у нас завърши „Галъп интернешънъл“. Проучвaнето е синтезирано в книгата на проф. Петър-Емил Митев и доц. Сийка Ковачева „Младите хора в европейска България – социологически портрет 2014 г.“.

Адаптирана е методика на немския професор Хюрелман, който провежда това изследване в Югоизточна Европа. Затова осмислянето на резултатите от изследването продължава със сравнителни международни анализи. Зад проекта стои немската фондация „Фридрих Еберт“.

В рамките на българската част от проучването бяха ползвани количествени и качествени методи. Бяха осъществени 1030 ефективни интервюта на младежи от 14 до 27-годишна възраст, както и 10 дълбочинни интервюта.

С този проект „Галъп интернешънъл“ затвърди традицията си в младежките изследвания у нас. Системната работа в това направление на Живко Георгиев в сътрудничество с проф. Митев дава възможност за проследяване на тенденции от десетилетия насам.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.