Годишното глобално изследване „Край на годината“ на УИН/„Галъп интернешънъл“ сочи, че щастието по света нараства

70% от хората по света казват, че са щастливи от живота си – при 60% през миналата година. Въпреки това, само 42% вярват, че следващата година ще е икономически успешна за тяхната страна.

Фиджи е страната с най-щастливо население в света (93%), докато в дъното на класацията е Ирак с 31%.

Африка (75%) и Азия (63%) са най-уверени, че 2015 г. ще бъде по-добра от 2014 г.

Само 12% от западноевропейците смятат, че 2015 г. ще бъде година на икономически просперитет.

Три от пет души по света биха воювали за страната си. Лидер в тази класация е регионът на Близкия Изток и Северна Африка със 77%, в ярък контраст със Западна Европа (25%).

По-щастлив свят през 2014 г.

С идването на края на 2014 г. 70% от респондентите в изследването на УИН/„Галъп интернешънъл“ казват, че са щастливи, което е с 10 повече в сравнение с 2013 г. От всички 64 002 интервюирани само 6% определят себе си като нещастни, в сравнение с 12% през миналата година. Тези, които са нито щастливи нито нещастни, остават на стабилни нива – 23% тази година срещу 26% през миналата.

Африка изглежда като най-щастливият регион през 2014 г. (83% положителни отговори), следвана от Азия (77%). Същевременно, респондентите от Океания, региона на Близкия Изток и Северна Африка и Западна Европа са най-малко щастливи, респективно с 14%, 13% и 11% деклариращи, че са нещастни или много нещастни.

Най-щастливата страна в Западна и Източна Европа е Финландия, където 80% от хората, декларират че са щастливи, но Финландия е леко по-назад в класацията от най-щастливата нация в света – Фиджи, където 93% от респондентите казват, че са щастливи или много щастливи.

Най-нещастната нация в Източна и Западна Европа пък е Гърция, където 24% от анкетираните заявяват, че са нещастни или много нещастни, което не е изненадващо предвид неотдавнашната икономическа криза в страната.

На опашката на тази класация се нарежда Ирак, където близо една трета (31%) от всички интервюирани в страната заявяват, че са нещастни или много нещастни.

Къде е България? В региона на Източна Европа щастливи са 58% от отговорилите, а 6% заявяват, че не са. 33% остават „посредата“. На този фон България стои по-зле: 31% от българите декларират щастие, 49% – не се чувстват нито щастливи, нито нещастни, а нещастните и много нещастните с живота си са 15%. Останалите 4% се затрудняват или отказват да отговорят. Все пак, и у нас щастливите хора са повече от нещастните – но най-много са онези, които не могат да определят.

Разпространение на оптимизма

В глобална перспектива изследването сочи, че около половината (53%) от попитаните мислят, че 2015 г. ще бъде по-добра от 2014 г. – 5 пункта повече в сравнение с миналогодишното издание на изследването.

Делът на онези, които смятат, че идващата година ще ще бъде по-лоша, пада с 5 пункта в сравнение с миналото издание на изследването – до 15%.

Африка (75%) и Азия (63%) са най-големите оптимисти за следващата година. Обратно, Източна Европа и региона на Близкия Изток и Северна Африка и Западна Европа се оказват най-песимистичните региони – съответно с 28%, 27% и 26%, които мислят, че 2015 г. ще бъде по-лоша от 2014 г.

Нигерия се оказва най-позитивно настроената страна за 2015 г., като 85% от интервюираните там смятат, че 2015 г. ще бъде по-добра. Ливан пък е най-песимистичен – само 26% декларират, че вярват по-добрата нова година, а 52% смятат, че ще идващата година ще е по-лоша.

В изночноевропейския регион отговорите по тази тема са поделени по около една трета оптимизъм, песимизъм и „без промяна”. На този фон българите изглеждат песимисти за 2015 г. По-малко от 20% от запитаните декларират, че следващата година ще е по-добра от предишната, над една трета са песимисти, а още толкова мислят, че годината ще е същата. 12% се затруднуват да отговорят.

Плъзгат ли се западните икономики надолу?

На въпроса очакват ли просперитет на икономиката през следващата година, 42% от запитаните отговарят, че нещата ще се подобряват, докато 23% смятат, че идващата година ще се характеризира с икономически затруднения.

В западноевропейските държави запитаните продължават да вярват, че икономиките ще страдат през 2015 г., като 44% изразяват мнение, че годината ще бъде същата, каквато бе и 2014–та, 40% считат, че ще бъде по-трудна година, а само 12% заявяват, че 2015 г. ще е година на икономически просперитет. Тези картина е продължение на миналогодишната, когато 42% вярваха, че идващата година ще е година на икономически трудности, а само 11% – че ще е година на просперитет.

Оптимистично настроена като цяло, Нигерия се оказа в случая най-оптимистичната и относно икономиката с 80% вяра в просперитет в следващата година.

Най-песимистични страни се оказаха Франция, Сърбия, Гърция и Белгия, със съответно 57%, 56%, 54% и 54% считащи, че следващата година ще е година на икономически трудности, и само съответно 6%, 15%, 12% и 4% вярващи, че тя ще е успешна.

България не прави изключение от държавите от Западна и Източна Европа относно икономическия просперитет, като само 12% смятат, че 2015 г. ще е успешна в икономически план година срещу 45%, които са на обратното мнение.

Би ли се сражавал за страната си?

В годината в която отбелязваме едно столетие от началото на “Великата война” си струва да зададем на хората въпроса дали биха пожелали да се сражават за родината си. В глобален мащаб, отговорът е: 60% – твърдят, че биха взели оръжие за страната си, докато 27% не изразяват подобно желание.

Западноевропейците се оказват най-сдържани в желанието си да се сражават за родината – със скромните 25% желаещи, докато повече от половината заявяват, че не биха воювали за знамето си. Това ярко контрастира с отговорите в арабските страни от Близкия Изток и Северна Африка, където 77% заявяват желание да воюват за страната си. В азиатските страни този процент е 71%.

В САЩ – 44% са готови да се сражават за родината си, докато в Обединеното кралство – само 27%, Франция – 29% и Германия – 18%. Въпреки добре известната склонност към неутралитет на швейцарците, 39% заявяват, че са готови да тръгнат на война за защита на родината си. За италианците се оказва, че нямат голямо желание да грабнат оръжието – 68% заявяват, че биха отказали да го направят.

В унисон с държавите от Европа в България се наблюдава сравнително нисък процент на хора, които биха се били за родината си. Всеки четвърти декларира, че е готов да хване оръжие, докато близо половината не биха го направили.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.