Политически и икономически индекс – януари 2015 г.

Slide5Без ентусиазъм, но със стабилност

Не е приключила положителната инерция в общественото мнение, която се наблюдава след изборите и съставянето на правителството. Изглежда овладяна негативната тенденция в масовите очаквания за икономиката, личните финанси и свързаните с това теми. В общественото съзнание все още преобладават по-скоро закономерните ефекти от идването на нова власт, а не толкова оценката за нейната конкретна работа.

Това са част от акцентите в януарското издание на редовния „Политически и икономически индекс“. Изследването е независимо във финансирането си и има ежемесечна история от повече от две десетилетия. Проведено е от 9 до 15 януари сред 1009 респонденти чрез пряко интервю по домовете. Представително е за пълнолетното население в България.

През декември редовното изследване установи плаха надежда и желание за стабилизация. През януари изводът се потвърди и правителството вече е с доверие от 28%, а недоверие – 56%. Това е чувствително по-благоприятна картина в сравнение с времето преди няколко месеца, когато недоверието достигаше и до около 70%. Сходни процеси се наблюдават и по отношение на парламента – положителните оценки за него достигат близо до една пета от отговорите, а отрицателните по-отчетливо спадат в последните месеци. Заедно с това, по-спокойна в сравнение с лятото изглежда и картината по традиционния въпрос „Накъде върви България?“. Една пета казват „към по-добре“, а около 60% – „към по-зле“. „Ножицата“ между негативни и позитивни оценки изглежда по-затворена в сравнение с лятото.

Показателите са характерни за началото на компромисно и трудно съставените управленски формули в последния век (например тройната коалиция или кабинета „Орешарски“) и видимо се различават от началото на мандати като „Костов“, „Сакскобургготски“ или „Борисов 1“ – които имаха по-високи стартови „запаси“ на доверие.

В края на третата година от мандата, одобрение за президентската институция споделят една трета от запитаните, а на обратното мнение са над 50%. Институцията остава на стабилни нива на популярност, макар и сравнително ниски в исторически план.

По традиция, в съзвучие с възприятията за политиката се движат и възприятията за икономиката. Летните и есенните месеци на отминалата 2014 г. показаха известен ръст на тревогата за икономиката и различни аспекти на собственото материално положение, макар да не бяха достигнати пикови отрицателни нива. След изборите се наблюдава известно успокоение – общите оценки остават негативни, но кривата засега е спряла пътя си нагоре. През януари, например, негативни очаквания за икономиката стабилно споделят около две пети от запитаните, а под една трета не очакват промяна. Подобряване в икономическото положение очакват по-малко от една пета.

Двата пика на тревога за икономиката от началото на века насам бяха късните фази на мандата на Сергей Станишев и на първия мандат на Бойко Борисов. Тогава негативните оценки стигаха и до две трети, а проявата на политическа алтернатива и смените във властта разсейваха тревогата.

Очакванията за материалното положение на собственото домакинство остават негативни през януари, но в по-умерена степен в сравнение с общите икономически очаквания. Видимо по-отчетлив е делът на отговарящите с неутрална опция („ще остане същото“). Когато става дума за собствените финанси, ролята на политическите пристрастия в отговорите закономерно не е толкова осезателна, но и тук личи „ободряващата“ роля на смяната във властта.

Винаги когато става дума за икономика, следва да се отчита, че запознатостта е закономерно ниска и се наблюдава инерционен скептицизъм. Обективните икономически процеси въздействат по-бавно и дълготрайно – докато текущите политически развития въздействат на масовото мнение по-динамично. Например, избирането на Борисов в първия му мандат успя да намали дори високите обективни очаквания за безработица, свързани със световната криза. Смените във властта действат по подобен начин дори и на индикатори като очакванията за цени и т.н.

Както обикновено след избори, партиите във властта продължават да се радват на стабилна подкрепа. Министрите от новия кабинет постепенно набират разпознаваемост и по традиция недоверието изпреварва доверието. Любопитен е обаче случаят с министър Петър Москов, който се нарежда сред „челниците“ по доверие с 27% положителни оценки. Положителна е тенденцията и при Бойко Борисов. При него се забелязват и обичайните ефекти на конформистка подкрепа.

Редовното изследване е проведено от 9 до 15 януари 2015 г., представително е за пълнолетното население на страната и обхваща 1009 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Известно е като ежемесечен Политически и икономически индекс на „Галъп интернешънъл”® Максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 г. насам.

Slide1 Slide2 Slide3

Slide4 Slide6 Slide7

Slide8 Slide9 Slide10

Slide11 Slide12 Slide13

Slide14 Slide15

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.