Нов годишник на „Галъп интернешънъл“

Излезе от печат годишният обзор на „Галъп интернешънъл“ за 2014 г. Книгата „Политическият процес и общественото мнение през 2014 г.“ е откриваема е в търговската мрежа на „Сиела“, партньорските обекти и интернет книжарници, като ciela.com и moblis.bg.

В 180 страници и 120 цветни фигури книгата обобщава тенденциите в общественото мнение в интересната 2014 г.Годишникът за паметната 2013 г.също все още може да се намери на пазара – той е изключително амбициозен в обема и подробността на представяната информация.

През 2014 г. отбелязахме четвърт век от началото на демократичните промени в България през 1989 г. В това време на равносметки „Галъп интернешънъл” предвиди в годишния си обзор специална глава „Четвърт век след 1989 г.“ В нея са публикувани уникални ежемесечни данни от началото на 90-те години на XX век, с които единствено „Галъп интернешънъл“ може да се похвали. Това са стотици последователни изследвания. Към тях са добавени и оценки за периодите преди и след 1989 г.

Освен за основните индикатори за доверие в институциите и други обществени авторитети, годишникът на „Галъп интернешънъл“ съдържа данни и за очакванията за икономиката и личните финанси, обществените реакции за проблемите с банките, кризата в Украйна и други въпроси, с които годината ще бъде запомнена.

Годишният обзор за 2014 г. стъпва основно върху ежемесечните, независими от външно финансиране, представителни за пълнолетното население на страната проучвания на общественото мнение, започващи от началото на 90-те години на XX век).

На тези изследвания се основава и Политическият и икономически индекс на „Галъп интернешънъл”® – популярният редовен мониторинг на основни показатели за общественото мнение.

За да бъде полезна, книгата на „Галъп интернешънъл“ за 2014 г. този път включва и справочник с основни събития. Подборът не се стреми към изчерпателност, а към маркиране на основното.

Годишникът съдържа и подробни демографски данни от парламентарните избори през 2013 г. и 2014 г., както и от изборите за Европейски парламент през месец май 2014 г. Така се дава възможност за подробен електорален анализ.

Отново са публикувани и данни на международната асоциация УИН/„Галъп интернешънъл” (WIN/Gallup International) – водещата глобална асоциация от независими изследователски агенции. Публикувани са и някои наблюдения от мащабно изследване върху младежта.

Въвеждащите точки в началото на всяка глава, както и някои от основните фигури, са придружени и с текст на английски език. Това прави базисната информация достъпна и за международна публика.

Това е поредният от годишните обзори на общественото мнение в България. Годишниците на „Галъп интернешънъл“ започват да излизат в началото на 90-те години на XX век. Традицията беше възстановена през 2013 г. – повод станаха крайно интересните политически събития, които белязаха годината. Затова и новият годишен обзор припомня и за част от важните процеси от предходната година.

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.