„Галъп интернешънъл“ в юридическо изследване

Проучване за борбата с корупцията и състоянието на правосъдната система осъществи „Галъп интернешънъл“ по поръчка на Центъра за правни инициативи. Резултатите от проучването са представени в новия брой на Юридическия барометър.

Юридически барометър е гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. Проектът се реализира от Сдружение „Център за правни инициативи”.

Акцент в десетия брой са проблемите на корупцията в съдебната система и в правоприлагащите органи. Гост на броя е проф. Пламен Панайотов – ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.