Политически и икономически индекс – април 2015 г.

Slide1Плавно навлизане в нов етап

Няма съществена промяна в посоката на обществените нагласи в последния месец. След като към началото на март спря първоначалната положителна инерция в показателите за доверие във властта, в началото на април те вече се установяват на определени нива. Спряло изглежда и лекото спадане на негативни очаквания за икономиката и свързаните с нея теми, което наблюдавахме в последните месеци.

Това показва Политическият и икономически индекс на „Галъп интернешънъл“ – ежемесечно национално представително изследване, което е независимо от външно финансиране. То бе проведено между 26 март и 2 април сред 1011 пълнолетни българи в цялата страна, чрез пряко интервю по домовете.

Доверието в правителството към началото на април е на нива от 30%, а недоверието – 58%. По отношение на парламента съотношението е 18% положителни оценки срещу 71% отрицателни. Разколебани в последните два месеца изглеждат част от избирателите на основната управляваща партия – ГЕРБ. Това е нормалното за политиката у нас постепенно изхабяване на подкрепата в управляващите в хода на мандата. Въпреки това 23% продължават да заявяват, че на парламентарни избори биха гласували за ГЕРБ срещу близо 15% за БСП. Това са проценти сред всички имащи право на глас и не са прогноза за изборния резултат. Ако, хипотетично, сега имаше избори за парламент, в него биха попаднали ГЕРБ, БСП, ДПС, Реформаторския блок и Патриотичния фронт, а с реалистични изгледи да са в него са „Атака“ и АБВ.

Идните месеци ще покажат дали има съществена динамика в доверието към президентската институция. В последните месеци традиционно около една трета оценяват президента положително, а около и над една втора – отрицателно. Няма сериозни промени в доверието и към другите публични фигури. Известно изключение е Румяна Бъчварова, която с поемането на новия пост очаквано повишава доверието си до 23%, с което утвърждава мястото си сред най-одобряваните министри. Конкретните данни за личните рейтинги и в този месец са предназначени за абонатите на Политическия и икономически индекс. В идните месеци, при наличие на съществени новости, те могат да бъдат публикувани.

Непроменени спрямо последния месец остават общите нагласи към посоката на развитие на страната. 20% намират, че България върви към по-добро, а 63% – към по-лошо. Потвърждават се изводите от Политическия и икономически индекс преди месец. Като цяло, доверието във властта не е продължило своя лек ръст от предишните месеци, но не е и потеглило надолу. Сходна е логиката и в очакванията за икономиката, личните финанси, цените, безработицата и т.н.

43% очакват общото икономическо положение в страната да се влоши в идната година, 14% – да се подобри, а една трета смятат, че ще остане същото. Половината от запитаните пък очакват материалното положение на собственото им домакинство да остане същото, при една четвърт негативни очаквания и една десета позитивни. Близо две трети очакват цените да растат, една пета – да останат същите, а 5 на сто – да падат. 38% очакват безработицата да расте, 33% – да остане същата, а 14% – да намалява.

С изборите и установяването на новото правителство всички показатели за икономически очаквания показаха лека положителна тенденция – във връзка с настъпилото известно политическо успокоение. Сега тази тенденция изглежда разколебана, а идните месеци ще демонстрират ще има ли нова посока на показателите за икономически очаквания или пък те по-трайно ще се стабилизират.

Краят на правителството на Орешарски и последвалите месеци бяха свързани с повишена политическа и икономическа тревога, която се разсея със съставянето на ново правителство и станахме свидетели на закономерен лек растеж на доверието в институции и увереността по отношение на икономиката и личните финанси. Този начален кредит на доверие е характерен за първите месеци на всеки мандат. След него логично идва етап на нормализация – проявява се закономерната за напредването на всеки мандат плавна ерозия в обществения комфорт на властта. Нейните първи признаци се забелязаха още в началото на март и се потвърждават и сега.

Редовното изследване на „Галъп интернешънъл болкан” е проведено от 26 март до 2 април 2015 г., представително е за пълнолетното население на страната и обхваща 1011 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Известно е като ежемесечен Политически и икономически индекс на „Галъп интернешънъл”® Максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 г. насам.

Slide2 Slide3 Slide4

Slide5 Slide6 Slide7

Slide8 Slide9 Slide10

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.