Сондаж по темата за Арменския геноцид

На въпроса „Вие лично чували ли сте или не сте чували за Арменския геноцид в Османската империя?“ 61% декларират, че не са чували, а 39% са запознати. Това означава, че, най-общо, сред пълнолетните, около 2 милиона от българските граждани, които към момента се намират у нас, са чували за темата. В изчисленията е отчетен и т.нар. „престижен елемент“ при отговарянето на подобни въпроси.

На въпроса „А според Вас лично трябва ли или не трябва българският парламент официално да признае Арменския геноцид в Османската империя?“ мнозинството (60%)заявява, че не знае или не може да прецени. За сметка на това под 10% от всички респонденти са на мнение, че българският парламент не трябва официално да признава арменския геноцид. 31% са на обратното мнение.

Ако за база се вземат само отговорилите, че са чували за арменския геноцид, 66% са на мнение, че българският парламент трябва да го признае, а 6% – че не трябва. При всичките условности и отчитане на сравнително ниската запознатост, това означава, че около 1 – 1.3 млн. са онези пълнолетни българи, за които може да се смята, че знаят за темата и са общо взето положително настроени по въпроса с официалното признаване.


Проучването на „Галъп интернешънъл болкан” е проведено от 30 януари до 5 февруари 2015 г. по поръчка на Посолството на Република Армения в България, представително е за пълнолетното население на страната и обхваща 1011 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%, а 1% от извадката се равнява приблизително на 55 хил. души.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.