Tрима от всеки петима по света биха се сражавали за страната си, сочи глобалното проучване на УИН/„Галъп интернешънъл“

1
В дните около Деня на храбростта и празник на българската армия предлагаме на вашето внимание тематични данни от международно сравнително изследване наУИН/„Галъп интернешнънъл” – водещата в световен мащаб организация за изследвания на общественото мнение и пазара, чиято дейност у нас е представена от нашата агенция.

Подреждане по страни, региони и религии можете да намерите в илюстрациите най-долу.

61% от анкетираните от 64 страни в целия свят са готови да се сражават за страната си, а 27% не биха го направили. Това сочи глобално проучване на УИН/“Галъп интернешънъл“, водеща световна асоциация в пазарните изследвания и проучванията на общественото мнение, представена у нас чрез „Галъп интернешънъл болкан“. Изследването се базира на ежегодна традиция, инициирана и проектирана под ръководството на д-р Джордж Галъп през 1977 г.

Правят впечатление значителните различия по региони. Готовността да се сражаваш за родината е най-висока в региона на Близкия изток и Северна Африка (83%), а най-ниска тя е в Западна Европа (25%).

От всички държави, в които е проведено изследването, японците проявяват най-слабо изразена готовност да се сражават за своята страна – само 11%. Сходни са и резултатите от Германия, Холандия и Белгия. За сравнение, във Великобритания този дял е 27%, а във Франция – 29%.

Различия в нагласите се наблюдават и при различните демографски групи. По-голямата част (52%) от анкетираните жени по целия свят, заявяват, че са готови да се сражават, а при мъжете този дял достига до 67%. Най-голяма готовност да хванат оръжие проявяват лица на възраст между 18 и 34 години – 66%. От различните вероизповедания обхванати в проучването,мюсюлманите изглеждат най-склонни да воюват за своята страна – 78%.

Българите се нареждат близо до западноевропейците. Една четвърт заявяват, че биха се сражавали за родината си, докато близо половината (47%) са на обратната позиция.

 

За повече подробности, бележки по методиката и информация и коментари за изследването, вижте международното прессъобщение на УИН/„Галъп интернешнънъл” или ни потърсете на office@gallup-international.bg Изследването е проведено в глобален мащаб в последните месеци на 2014 г.

 

2 3

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.