Две трети от хората по света твърдят, че са религиозни

MAP 1_blueПо повод започналия в медиите дебат за суеверията, ритуалите за „гонене на злото“ и т.н. и пресечната им точка с религията, публикуваме данни по темата от световната асоциация УИН/„Галъп интернешънъл“ (wingia.com), чиято дейност е представена у нас от нашата агенция. В „дъното“ на текста вижте подредбата на изследваните страни според дела на обявяващите се за религиозни. Натиснете картинката, за да видите картата.

  • 63% от анкетиранитепо света заявяват, че са религиозни
  • Китай е най-малко религиозната страна с двойно по-висок процент на убедените атеисти спрямо всяка друга нация (61%). Следват Хонг Конг (31%), Чехия (30%) и Испания (20%) и др.
  • Тайланд е най-религиозната страна в целия свят (94%), следвана от Армения (93%), Бангладеш (93%), Грузия (93%) и Мароко (93%).

Шест от десет (63%) души в световен мащаб заявяват, че са религиозни, докато един от пет (22%) казва, че не е, а един на всеки десет (11%) определя себе си като убеден атеист.

В Африка и в Близкия Изток съответно 86% и 82% описват себе си като религиозни, докато в Източна Европа и Америка дяловете са респективно 71% и 66%. В Азия 62% заявяват, че са религиозни.

Данните са от годишното проучване на УИН/“Галъп интернешънъл“ – водеща световна асоциация в пазарните проучвания и изследванията на общественото мнение. Проучването е проведено сред 63898 души от 65 страни по света.

В Западна Европа и Океания мненията са най-силно поляризирани между тези, които смятат себе си за религиозни и тези, които не се смятат за религиозни – в Западна Европа 43% считат себе си за религиозни срещу 37%, които не са, а в Океания процентите са 44 срещу 37. Именно в тези два региона, както и в Азия, има и най-голям дял заявени атеисти – малко над 1 на всеки 10 във всеки регион (Западна Европа: 14%; Азия: 14%; Океания: 12%).

Най-религиозните

Изследването отчита най-много декларирана религиозност в Африка и региона на Близкия Изток и Северна Африка, където съответно 86% и 82% от хората смятат себе си за религиозни. В същото време най-религиозните страни сред изследваните са Тайланд с дял от 94% смятащи себе си за религиозни и само 2%, които не са религиозни или са убедени атеисти. Тайланд е следван от Армения (93%), Бангладеш (93%), Грузия (93%), Мароко (93%), Фиджи (92%) и Южна Африка (91%).

Обратно, само 30% от гражданите на Великобритания, например, се смятат за религиозни, докато в Русия този процент достига 70, а в Америка 56.

Най-малко религиозните

Западна Европа (51%) и Океания (49%) са единствените региони, в които около половината от населението не са религиозни или са убедени атеисти.

Най-малко религиозната страна е Китай, където 61% от хората заявяват, че са убедени атеисти (приблизително два пъти повече в сравнение с останалите страни), а 29% казват, че не са религиозни в сравнение със 7-те процента, които твърдят, че са религиозни.

Най-високият процент след Китай на хора, твърдящи, че са атеисти е в Хонг Конг и Япония съответно с 34% и 31%. Шведите пък са най-малко религиозните в западния свят като 78% от тях заявяват, че не са религиозни или са атеисти.

В Израел, 65% от запитаните казват, че не са религиозни или са атеисти, докато 30% заявяват, че са религиозни. Междувременно в Палестинските територии (Западният бряг и Газа) населението е значително по-религиозно, като 75% казват, че са религиозни срещу 18%, които заявяват, че не са религиозни.

Религиозността в България

България се различава от страните в Източна Европа и е по-близо до стойностите, които се наблюдават в Западна Европа. Малко над половината (52%) от българите, заявяват, че са религиозни, срещу 36% които казват, че не са. Убедените атеисти пък за сметка на това са само 3%. Като цяло околните страни показват по-висока заявена религиозност.

 

Някои демографски наблюдения

Връзката между пол, възраст, доходи, образование и религиозността на хората разкрива интересни тенденции. По-младите хора (тези под 34-годишна възраст) се оказват по-религиозни (около 66% срещу 60% за останалите възрастови групи). Тези, без образование („без образование” се отнася до тези, които заявяват че нямат никакво образование или само основно образование) са най-религиозни (80%), но като цяло религиозните хора са мнозинство във всички образователни групи.

Доходите изглежда оказват по-силно влияние – от тези със средно висок и висок доход по-малко от 50% заявяват, че са религиозни, а при тези с ниски, средно ниски и средни доходи процентът е 70%. По същия начин, броят на убедените атеисти е съответно 22% и 25% сред хората със средно висок и висок доход, но само 6% и 5% сред хората с ниски и средно ниски доходи.

 

Жан-Марк Леже, председател на Асоциацията УИН/“Галъп интернешънъл“, с коментар: Религията продължава да доминира в ежедневието ни и ние виждаме, че общият брой на хората, които считат себе си за религиозни, е относително висок. Освен това, имайки предвид тенденцията в световен мащаб към нарастване на процента на религиозните сред младежта, ние можем да приемем, че броят на хората, които считат себе си за религиозни само ще продължи да се увеличава.“

 

Бележки за редакторите

Методология:

Въпросът: „Независимо от това дали посещавате място за богослужение (църкви, параклиси и т.н.) или не, бихте ли казали че сте: а) религиозен човек б) нерелигиозен човек в) убеден атеист г) не знам / без отговор.

Този въпрос бе зададен като част от проучването „Край на годината“ на Асоциацията УИН/„Галъп интернешънъл“. Изследването „Край на годината“ е ежегодна традиция, инициирана и проектирана под ръководството на д-р Джордж Галъп през 1977 г. От тогава досега то се провежда ежегодно.

 

Размер на извадката и работа на терен:

Общо 63 898 души са били интервюирани в световен мащаб. Във всяка страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени: лице в лице (31 страни; 33 862 души), по телефон (12 страни; 9784 души) или онлайн (22 страни; 20 356 души). Теренната работа е проведена от септември 2014 г. до декември 2014 г. Статистическата грешка в изследването е в диапазон между 2.14 и 4.45 + 3- 5% при доверителен интервал – 95%.

Глобалната среда величина е изчислена на базата на дела на интервюираното пълнолетно население от изследваните страни.

 

Относно проучването на УИН/„Галъп Интернешънъл“:

УИН/“Галъп интернешънъл“ е водеща асоциация в пазарните изследвания и проучванията на общественото мнение и се състои от 75-те най-големи независими компании за пазарни изследвания и за проучвания на общественото мнение в съответните страни с общи приходи от над 500 млн. евро и покриващи 95% от световния пазар.

Вече повече от 60 години членовете на УИН/“Галъп интернешънъл“ са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при осигурено най-високо качество. Членовете на асоциацията са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията.

Натрупаният от асоциацията опит е значителен – с международно признати експерти в почти всички области и сектори. Завсяка държава има само една агенция членка. Членовете работятсъвместно всекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти, за осигуряването на най-подходящите решения за международни изследователски проекти, както и за обслужването на своите клиенти по най-добрия възможен начин. Членовете на асоциациятасана една от водещите позиции по технически и методологически разработки, които са повлияли не само върху изследователския сектор, но и върху целия търговски свят.

С червен цвят са стойностите над средната, а със син – тези под средната

 

ДържаваРелигиозенНерелигиозенУбеден атеистНе знам/без отговор
Тотал63%22%11%4%
ТАЙЛАНД94%1%1%3%
АРМЕНИЯ93%3%2%2%
БАНГЛАДЕШ93%5%0%1%
ГРУЗИЯ93%6%1%0%
МАРОКО93%4%1%2%
ФИДЖИ92%6%1%1%
ЮЖНА АФРИКА91%8%0%0%
АЛЖИР90%8%0%1%
КЕНИЯ89%7%2%2%
МАКЕДОНИЯ88%8%2%3%
ПАКИСТАН88%10%1%1%
АФГАНИСТАН87%9%0%3%
ФИЛИПИНИТЕ86%12%1%2%
ПОЛША86%10%2%2%
КОСОВО83%7%1%10%
НЕГЕРИЯ83%14%2%1%
ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ83%4%0%13%
КОЛУМБИЯ82%14%3%2%
ИНДОНЕЗИЯ82%15%0%2%
ПЕРУ82%11%2%6%
ПАНАМА81%12%2%5%
ЛИВАН80%16%2%2%
БРАЗИЛИЯ79%16%2%3%
ТУРЦИЯ79%13%2%6%
РУМЪНИЯ77%16%1%6%
ИНДИЯ76%21%2%2%
ПАЛЕСТИНСКА ВЛАСТ75%18%1%5%
ИТАЛИЯ74%18%6%3%
УКРАЙНА73%17%7%3%
АРЖЕНТИНА72%16%4%8%
МАЛАЙЗИЯ72%20%3%6%
СЪРБИЯ72%18%3%7%
ГЪРЦИЯ71%15%6%8%
РУСИЯ70%18%5%8%
ЕКВАДОР68%27%1%5%
МЕКСИКО68%24%4%3%
БОСНА65%29%3%4%
КАЗАХСТАН64%19%8%9%
ПОРТУГАЛИЯ60%28%9%2%
ФИНЛАНДИЯ56%32%10%3%
САЩ56%33%6%5%
БЪЛГАРИЯ52%36%3%8%
ИСЛАНДИЯ51%30%14%5%
ИРЛАНДИЯ45%41%10%5%
БЕЛГИЯ44%30%18%7%
ЮЖНА КОРЕЯ44%49%6%1%
ДАНИЯ42%40%12%7%
КАНАДА40%41%12%7%
ФРАНЦИЯ40%35%18%7%
ЛАТВИЯ40%41%9%10%
АВСТРИЯ39%44%10%6%
ШВЕЙЦАРИЯ38%46%12%4%
ИСПАНИЯ37%35%20%8%
АВСТРАЛИЯ34%44%14%7%
АЗЕРБАЙДЖАН34%54%0%13%
ГЕРМАНИЯ34%42%17%7%
ВИЕТНАМ34%41%13%12%
ИЗРАЕЛ30%57%8%5%
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ30%53%13%4%
ХОНГ КОНГ26%36%34%4%
ХОЛАНДИЯ26%51%15%8%
ЧЕХИЯ23%45%30%2%
ШВЕЦИЯ19%59%17%6%
ЯПОНИЯ13%31%31%25%
КИТАЙ7%29%61%3%

 

 

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.