„Галъп интернешънъл“ в изследване за приемната грижа

700 5449Проучване за проблемите на приемните семейства проведе „Галъп интернешънъл болкан“ в рамките на инициативата на Националната асоциация за приемна грижа „Приеми бъдещето“ с подкрепата на „Мтел“.

Изследването използва комбинирана методика, която включва проверка на най-общите нагласи по темата в националнопредставително изследване, както и поредица от дълбочинни интервюта и фокус групи с приемни родители. Проучени бяха и данни от ресорните институции.

Изследването е елемент от цялостен проект в подкрепа на приемното родителство, като част от усилията за деинституционализация на деца, лишени от родителска грижа. Повече подробности за целия проект може да намерите на страницата на Националната асоциация за приемна грижа.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.