Втора част от изследването по повод 70-ата годишнина от списание „Жената днес“

Slide1Българите се радват на добро самочувствие и щастлив секс

Българите имат добро самочувствие относно външния си вид и се имат за чаровници. А две третиот тях твърдят, че имат и щастлив сексуален живот. Една трета смятат изневярата за нещо приемливо. Едва 10 процента от запитаните признават за интимни отношения с колега. 18% имат познат – гей.

Това са част от изводите от втората част данни от специалното изследване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено по поръчка на списание „Жената днес“ по повод 70-ата годишнина на списанието. Първата част от изследването може да намерите на страницата на „Галъп интернешънъл“.

Изследването е проведено сред 1002 респонденти лице в лице между 11 и 17 септември. Реализирано е от „Галъп интернешънъл болкан“ и е възложено и финансирано от списание „Жената днес“.

Българинът твърди, че харчи по 26 лв. месечно за козметика и козметични процедури. Най-чувствителният дял – една трета от българите – харчат до 10 лв или въобще не харчат. Данните показват и очаквана разлика между мъже и жени. Когато става дума за козметика и козметични процедури – мъжете се ограничават с разходи до 22 лв. месечно, а жените – с 30.

Цяла една трета от мъжете всъщност не знаят колко харчат. Това може и да се дължи на по-второстепенното значение, което козметиката има в нагласите им или пък на факта, че не мъжете купуват козметичните продукти в домакинството. Или пък – че такива пари не се харчат въобще. Най-много пари за козметика на месец се харчат във възрастовата група 46–55 г. Това е и възрастта, в която обикновено се печелят най-много пари.

Мъжете обаче харчат повече от жените за спорт и фитнес – по 14 лв. месечно срещу 10 лв.при жените. Все още спортът остава мъжка територия. И тук огромен е делът на харчещите до 10 лв. или нехарчещите – близо 80%. Най-активна е възрастовата група 36–45 г.

Близо 15 на сто от мъжете не могат да определят колко точно пари харчат за спорт и фитнес. В този процент може да се крие фактът, че част от тях всъщност не спортуват в такава степен, но пък предпочитат да кажат, че спортуват. Не са за пренебрегване и допълнителните разходи около спортуването, които невинаги могат да се отчетат. Или пък просто семейните бюджети се наглеждат повече от страна на жените и въпросите за здравето и красотата са най-вече техен ресор.

С или без много харчове за козметика и спорт, на българите явно не им липсва самочувствие по отношение на външния вид – 46% казват „да“ на твърдението „Повечето хора смятат, че съм чаровник/чаровница“. Закономерно, дяловете намаляват с увеличаване на възрастта.

Сходна е логиката и по отношение на сексуалния живот. 60% споделят, че имат щастлив сексуален живот срещу едва 19%, които казват обратното. Разбира се, трябва да се има предвид, че зад „щастлив сексуален живот“ няма универсално определение и интерпретациите могат да бъдат крайно разнообразни.

Само че ако за собственото си очарование мъже и жени са единодушни, относно секса жените остават по-разочаровани. Няма как да знаем дали в действителност сексуалният живот на попитаните е щастлив, но вероятно те и не държат да споделят нещо друго. Особено мъжете – ако при тях петнайсетина процента казват „не е щастлив“, при жените този дял е с десетина пункта по-висок. За отбелязване е и „престижността“ на отговора при мъжете, както и вероятно по-целомъдреното разбиране за женската роля, предполагаемо по-емоционалното разбиране за сексуалния живот сред жените и т.н.

Всички тези фактори проличават и в данните за интимните връзки на работното място. 17% от мъжете казват „да“, а при жените този дял е 5%. В отговорите влияе и степента на престижност. Закономерно, хората между 18 и 25 г. в най-голям дял отговарят положително на този въпрос. Общо: 11% казват, че са имали такава връзка, 83% – че не са имали, а останалите не знаят какво да кажат или не искат да се издадат.

Ако отговорите на тези въпроси се анализират през етническата принадлежност (и свързаната с нея религиозна принадлежност), данните показват, че сред определящите се като турци положителен отговор на този въпрос почти не се регистрира, докато сред българите една десета отговарят с „да“. Разбира се, във въпроса за интимни връзки на работното място, трябва да се имат и степените на безработица в различните общности.

Една трета от попитаните споделят мнението, че в наши дни изневярата е нещо приемливо. Над половината обаче са на обратното мнение.И тук делът на безкритичните е по-висок при мъжете. А когато някой определя нещо като приемливо в обществото, индиректно отговаря и за себе си. Очаквано, по младите са по-склонни да се съгласят, че изневярата е приемлива, за разлика от по-възрастните –социализирани в други ценности и разбирания.

Индиректен подход беше избран и към друга деликатна тема: нетрадиционната сексуалност. 18% от българите твърдят, че познават гей или лесбийка. Сред тези между 18 и 25-годишна възраст делът на познаващите достига до една трета. В столицата е най-голям делът на отговорилите утвърдително на това твърдение.И тук, заедно със смяната на поколенията, се наблюдава и преосмисляне на традиционни ценности. Процесът на обществена промяна е свързан и с намаляваща роля на обичайните авторитети в общностния и религиозния морал.Макар и бавно, българите вървят по стъпките на останалите либерални западни общества.

Slide2 Slide3 Slide4

Slide5 Slide6 Slide7

Slide8

Zhenata dnes

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.