Глобално изследване на УИН/“Галъп интернешънъл“ показва: Демокрацията е добре приета в целия свят, но много хора смятат, че техните правителства не следват волята на народа

В рамките на проучването относно демокрацията в света са интервюирани 60190 души от 62 страни. Асоциацията УИН/„Галъп интернешънъл“ е световен лидер в пазарните проучвания и изследванията на общественото мнение. Дейността й в България е представена от нашата агенция.

Дългосрочните тенденции по този въпрос са отразени в книгата на УИН/„Галъп интернешънъл“ „Гласът на хората – 2015“, която беше изчерпана и в момента се допечатва (виж коментара на президента на УИН/„Галъп интернешънъл“ Жан-Марк Леже по-надолу в обобщение на текста). Зад книгата стои организационната и редакторска работа на български екип. До дни ще бъдете информирани къде може да се намери книгата.

Основни изводи от изследването:

 • Световното население показва висока степен на приемане на демокрацията: 76% смятат, че демокрацията може да има своите недостатъци, но тя е най-добрата система на управление. По този въпрос има консенсус в целия свят.
 • Въпреки това, когато се попита дали хората чувстват, че техните страни действително се управляват според волята на народа, нивото на консенсус спада значително: половината са съгласни с твърдението (50%), но 46% са на обратното мнение.
 • Двете топ страни, в които повечето хора казват, че общата воля преобладава, са Фиджи и Афганистан. На дъното на тази класация остават Армения и Латвия.
 • Изследването подчертава едновременно, както възприемането на демокрацията като принципи, така и критиките за това как всъщност работи системата.

Хора от 62-те изследвани нации бяха запитани дали са съгласни с твърдението, че „Демокрацията може и да има своите недостатъци, но е най-добрата система на управление“. Голямото мнозинство от гражданите (76%) са съгласни или по-скоро съгласни, а 20% не са съгласни или са по-скоро несъгласни.

Slide1

Възприемането на демокрацията като най-добра система на управление е широко разпространено във всички демографски групи и среща най-сериозна подкрепа сред високо образованите и тези с по-висок личен доход.

Вярващите, както и невярващите, посочват демокрацията катo най-добрата система на управление, с особено високи нива на съгласие практически сред всички религии – юдеи, протестанти, хиндуисти, католици, мюсюлмани и будисти

Slide2

Що се отнася до различните региони в света, най-силна подкрепа за демокрацията се открива в Северна Америка (82%), страните Африка (80%) и Западна Европа (80%).

В други региони, въпреки че мнозинството подкрепя демокрацията, степента на съгласие е по-ниска. Примерни за това са Северна Азия (55%), Източна Европа (64%) и Латинска Америка (68%).

Сред страните, които одобряват демокрацията най-силно, въпреки нейните недостатъци, са: Швеция (93%), Мароко (92%), Аржентина (91%), Швейцария (90%), Кения (89%), Финландия (87%), Фиджи (87%), Португалия (88%), Германия (86%), Турция (86%), Австрия (86%) и Исландия (84%).

Страните, които най-малко вярват, че демокрацията е най-добрата система на управление са: Мексико (54% са съгласни срещу 43%, които са несъгласни), Хонг Конг (55% срещу 39%), Палестинските територии (49% срещу 33%), България (52% срещу 32%), Босна и Херцеговина (56% срещу 36%), Япония (46% срещу 24% и 30% без отговор), Сърбия (57% срещу 32%), Ливан (61% срещу 34%), Румъния (58% срещу 29%), Колумбия (65% срещу 34%).

Slide3

И в България хората с по-добри доходи и перспективи изразяват и по-силно съгласие с твърдението, че въпреки своите недостатъци, демокрацията е най-добрата система на управление.

Slide6

Респондентите бяха попитани също така дали страната им се управлява от волята на народа, като 50% от интервюираните бяха съгласни или са по-скоро съгласни, докато 46% са несъгласни или по-скоро несъгласни. Има разлики между отделните региони в света, както се вижда на следващата графика.

Slide4

Вглеждането в различните региони, показва, че най-голямо съгласие с твърдението, че страните се управляват от волята на хората, има в Западна и Източна Азия съответно 60% и 69%.

Най-сериозно несъгласие с твърдението срещаме в Източна Европа (55% несъгласие срещу 39% съгласие), Западна Европа (56% несъгласие срещу 40% съгласие) и в Латинска Америка (58% несъгласие срещу 40% съгласие).

В другите региони (Северна Америка, Африка, Близкият Изток и Северна Африка и останалата част от Азия), становищата са по-равномерно разпределени между тези, които вярват, че волята на народа определя управлението, и тези, които са на обратното мнение.

По-близкият поглед върху 62-те изследвани страни, показва, че в 26 от тях се откриват по-високи дялове на хора, които смятат, че страната им се управлява спрямо волята на народа. В 32 страни пък повечето хора вярват, че се случва обратното, а в 4 страни мнението е на практика поделено.

10-те страни, чиито граждани в най-голяма степен смятат, че страните им се управляват според волята на народа са Фиджи, Афганистан, Виетнам, Мароко, Индонезия, Швеция, Еквадор, Кения, Панама и Пакистан. 10-те страни, в които има широко мнозинство на тези, които отхвърлят тази идея са Армения, Латвия, България, Мексико, Босна и Херцеговина, Ливан, Казахстан, Гърция, Белгия и Испания.

Slide5

Българското обществено мнение е силно скептично по отношение на това дали страната се управлява според волята на народа. 17% са съгласни или по-скоро съгласни, докато 79% са тези, които изразяват по-скоро несъгласие или несъгласие с това твърдение.

Slide7

Жан-Марк Леже, президент на Асоциацията УИН/ „Галъп интернешънъл“ коментира: „Проучването установи, че демокрацията не се е провалила като норма, но не се възприема единодушно. Тези, които са живели в демократичен ред най-отдавна, особено в Европа, най-много се съмняват в идеята, че тяхната страна се управлява според волята на народа. Асоциацията УИН/ „Галъп интернешънъл“ се задълбочи сериозно в този важен въпрос и в своята книга „Гласът на хората – 2015“, която се основава на данни за тенденциите в последните 10 години.“

 

Бележки за редактора:

Изследването на УИН/“Галъп интернешънъл“ е ежегодна традиция, инициирана и проектирана под председателството на д-р Джордж Галъп през 1977 г. Тази година то бе проведено от УИН/Асоциация „Галъп интернешънъл“ в 65 страни по целия свят.

Тестваните твърдения за съгласие са следните: „Демокрацията може и да има своите недостатъци, но е най-добрата система на управление“ и „(страната) се управлява според волята на хората“. Те бяха зададени в 62 страни като част от международното изследване на УИН/Асоциация „Галъп интернешънъл“ „Край на годината“.

Размер на извадката и работа на терен:

Общо 63898 души са били интервюирани в световен мащаб. Във всяка страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени: лице в лице (31 страни; 33862 души), по телефон (12 страни; 9784 души) или онлайн (22 страни; 20356 души). Теренната работа е проведена от септември 2014 г. до декември2014 г. Статистическата грешка визследванетоев диапазон между2.14и4.45+3-5% при доверителен интервал– 95%.

Глобалната средна величина е изчислена на базата на дела на интервюираното пълнолетно население от изследваните страни.

Включените страни във всеки един регион в това прессъобщение:

 • Северна Америка: Канада и САЩ;
 • Латинска Америка: Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Мексико, Панама и Перу;
 • Западна Европа: Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Холандия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания (и Австралия също е включена);
 • Източна Европа: Армения, Босна и Херцеговина, България, Чехия, Грузия, Косово, Латвия, Македония, Полша, Румъния, Русия, Сърбия и Украйна;
 • Африка: Южна Африка, Кения и Нигерия;
 • Близкият Изток и Северна Африка: Алжир, Израел, Ливан, Мароко и Палестинските територии (Уест бенк и Газа);
 • Западна Азия: Афганистан, Казахстан, Пакистан и Турция;
 • Южна Азия: Бангладеш и Индия;
 • Източна Азия: Индонезия, Малайзия, Филипини, Тайланд и Виетнам;
 • Северна Азия: Фиджи, Хонг Конг, Япония, Южна Корея и Папуа Нова Гвинея.

Относно проучването на УИН/„Галъп Интернешънъл“:

УИН/“Галъп интернешънъл“е водеща асоциация в пазарните изследвани и проучванията на общественото мнение и се състои от 75-те най-големи независими компании за пазарни изследвания и за проучвания на общественото мнение в съответните страни с общи приходи от над 500 млн. евро и покриващи 95% от световния пазар.

Вече повече от 60 години членовете наУИН/“Галъп интернешънъл“са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при осигурено най-високо качество. Членовете на асоциацията са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията.

Натрупаният от асоциацията опит е значителен – с международно признати експерти в почти всички области и сектори. За всякадържаваима само една агенция членка. Членовете работят съвместновсекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти, за осигуряванетона най-подходящите решения за международни изследователски проекти, кактоизаобслужването насвоитеклиенти понай-добрия възможен начин.Членовете на асоциацията са наедна от водещите позиции по технически и методологически разработки, които са повлияли не само върху изследователския сектор, но и върху целия търговски свят.

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.