Казусът „Юбер“: Симпатии и благоприятна почва за компромис

Сондаж в трите най-големи града установи по-скоро положително отношение към т.нар. споделени услуги. Масовите настроения са за намиране на компромисен вариант в спора около платформата за споделено пътуване „Юбер” (Uber) с участието на държавните регулатори. Общата запознатост е ниска, но са налице обществени очаквания подобен тип услуги все повече да стават част от живота ни. Одобрението на т.нар. споделена икономика е най-вече от страна на най-младите, активни и образовани представители на градското население.

Това показват данните от експресен телефонен сондаж сред жителите на София, Пловдив и Варна по поръчка на сайта „Офнюз“ (www.offnews.bg). Проучването обхвана 706 души и беше проведено преди около месец. Данните са представителни за населениетона трите най-големи български града. Мненията бяха потърсени, защото именно сред обществеността в най-големите градове може да се очаква по-добра запознатост с темата – доколкото „Юбер“ е услуга, която се предлагаше единствено в София, а в големите градове е средоточието на хора, за които може да се очаква, че се интересуват от навлизането на иновативни практики.

Отчита се сравнително широко принципно одобрение към т.нар. споделени услуги. На въпрос с пояснение за същността на този тип услуги, 60% отговарят положително, а 37% – отрицателно. Логично, най-чувствително е одобрението сред най-младите, а хората в пенсионна възраст са най-скептични.

Именно по-младите и хората с по-високо образование са и по-уверени, че в бъдеще подобни услуги ще са нещо нормално. 84% от попитаните в трите най-големи града на страната споделят мнението, че подобни услуги ще са нещо нормално в бъдеще. 11% смятат, че те ще изчезнат.

В същото време близо половината от запитаните не са чували за услугата „Юбер“, докато 40% отговарят, че са чували. Очаквано, по-висока е информираността сред хората с по-високо образование.

Запознати с основата на концепцията „Юбер“, 72% избират опцията, че като цяло това е добра възможност за превоз. 24% са на обратното мнение. Същата картина се получава и в отговор на хипотетичния въпрос дали сами биха се занимавали с нещо подобно: 72% посочват отговора „това е добра идея“, а 26% са на обратното мнение. И по-двата въпроса, закономерно, най-скептични са най-възрастните.

По подобни теми няма как да се очаква висока запознатост. Затова и данните свидетелстват за симпатия по принцип, а не за някаква особено активна или осъзната позиция. Най-възприемчиви се оказват хората с по-добра житейска перспектива.

Провокативният и в известна степен реторичен въпрос „Смятате ли, че държавата трябва да регулира с кого може да пътувате“ дава превес на отрицателните мнения – 57% отговарят с „не”. Също провокативният въпрос дали принудителното спиране на „Юбер“ е в полза на потребителите, събужда отрицателните мнения на 77% от запитаните.

По отношение на принудителното спиране на дейността на „Юбер“ и възможните перспективи, надделяват умерените мнения. 2/3 от попитаните избират опцията „Тази дейност трябва да продължи да се предлага, като се наложат нови правила и регулации“. 24% споделят мнението, че дейността на „Юбер“ трябва да бъде напълно разрешена, а на другия полюс са 8% от запитаните.

Подобни компромисни мнения преобладават и по отношение на спора на „Юбер“ с таксиметровите компании. Помолени да избират измежду твърдения, отново близо 2/3 от попитаните в София, Пловдив и Варна смятат, че „Юбер“ трябва да продължи да действа, но след компромис. 10 на сто приемат, че на пазара имат място само таксиметровите компании и „Юбер“ трябва да се забрани. 26% избират опцията, че „Юбер“ трябва да се разреши безусловно.

Мнението за таксиметровите услуги сред населението на трите най-големи града у нас – т.нар. жълти таксита – е по-скоро положително: 55% споделят позитивна оценка, а 37% – негативна.Хората с висше образование показват и по-ясно одобрение за консенсусните опции.

Преобладаващата обществена интуиция е, че споделените услуги ще се превръщат в част от живота ни във все по-голяма степен. Затова и очакванията на обществото, доколкото ги има, са свързани с намиране на изгоден за различните страни в спора вариант. Отношението и към концепцията „Юбер“, и към таксиметровите услуги, е благоприятно, въпреки ниската информираност по конкретния правен спор и същността му.

Slide2 Slide3 Slide4

Slide5 Slide6 Slide7

Slide8 Slide9 Slide10

Slide11

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.