Глобална книга на „Галъп интернешнънъл“. Предстои да излезе и българският годишник

KoricaС гордост обявяваме, че излезе от печат нов тираж на книгата на Асоциацията УИН/“Галъп интернешънъл“ „Гласът на хората 2015: какво мисли светът – глобални и регионални въпроси“. Поради огромния интерес сред изследователската общност по света, се наложи и допечатване на изданието.

Книгата бе изготвена под ръководството на вицепрезидента на световната асоциация – Кънчо Стойчев. Екипът на книгата са хората от българската „Галъп интернешънъл болкан“.

УИН/“Галъп интернешънъл“ е водеща асоциация в пазарните изследвания и проучванията на общественото мнение и се състои от 75-те най-големи независими компании за пазарни изследвания и за проучвания на общественото мнение в съответните страни с общи приходи от над 500 млн. евро и покриващи 95% от световния пазар.

Изданието събира множество глобални и регионални изследвания, проведени в последните години. Книгата е продължение на традицията на асоциацията да издава свои проучвания.

Сред авторите, подготвили статия специално за изданието, личат имената на Жан-Марк Леже (президент на УИН/“Галъп интернешнънъл“), Дъг Милър (GlobeScan), Ричард Уайк (Pew Research Center), Иван Кръстев (основател и член на Европейския съвет за външна политика), Марита Карбайо и още много други. „Гласът на хората 2015“ започва с предговор на генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Ако искате да поръчате книгата и да получите повече информация за нея, моля натиснете ТУК.

В идните седмици от печат ще излезе и традиционният годишник на „Галъп интернешънъл“, който ще обобщи 2015-а година.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.