Свят на противоречиви надежди, щастие и отчаяние

изтеглен файлДанни от годишното глобално изследване на УИН/“Галъп интернешънъл“, наречено „Край на годината“

66% от хората по света казват, че се чувстват щастливи. 45% са оптимисти за икономическите перспективи през 2016 г. Това са малка част от изводите от 39-ото поред глобално изследване „Край на годината“, което проучва перспективите, очакванията, възгледите и убежденията на 66040 души от 68 страни по целия свят. Изследването е проведено от асоциацията УИН/“Галъп интернешънъл“, лидер в пазарните проучвания и изследваниятa на общественото мнение. Дейността на асоциацията у нас е представена от нашата агенция.

Ще откриете графики, както и класация на топ 10 страни с положителни отговори и топ 10 страни с отрицателни отговори. Данните в класацията са т.нар нетни стойности, т.е. от дяловете на положително отговарящите се вадят дяловете на отрицателно отговарящите. Нетната стойност е разликата между двете. Тя може да е положително или отрицателно число.

Ще откриете и данните за България.

На office@gallup-international.bgможете да получите изчерпателни данни по страни, региони, нива на икономическо развитие, религиозни групи, демографски показатели и т.н.

Акценти:

  • 66% от хората по света казват, че се чувстват щастливи. През миналата година този процент бе 70. 23% не са нито щастливи, нито нещастни, а 10% се чувстват нещастни;
  • Нетната глобална стойност на щастието (щастието минус нещастието) е 56%;
  • Колумбия е най-щастливата страна в света (85% е нетната стойност на щастието), следвана от Фиджи, Саудитска Арабия, Азербайджан и Виетнам, докато Ирак е най-малко щастливата страна за втора година (-12% нетна стойност на щастие);
  • 45% от запитаните по света са оптимисти за икономическите перспективи през 2016 г.; 22% са песимистите, а 28% са на мнение, че няма да има промяна в икономиката;
  • Най-оптимистичната страна относно икономическия просперитет в предстоящата 2016 г. е Нигерия (61% нетна стойност на икономическия оптимизъм), следвана от Бангладеш, Китай и Виетнам. В другия край на тази класация е Гърция, която е най-песимистичната страна (-65% нетна стойност на икономическия оптимизъм).
  • Малко над половината (54%) вярват, че 2016 г. ще бъде по-добра от 2015 г., 16% смятат, че ще е по-лоша, а 24% са на мнение, че ще е същата като 2015 г.
  • Бангладеш, Китай, Нигерия, Фиджи и Мароко са най-обнадеждените нации, докато в Италия споделят най-малко надежда
 

Щастлив свят през 2015 г.

В края на 2015 г. 66% от респондентите в изследването на УИН/“Галъп интернешънъл“ заявяват, че са щастливи. Отбелязва се лек спад спрямо 2014 г., когато 70% декларираха, че са щастливи. От всички анкетирани 66040 души 10% казват, че са били нещастни, което е с 4 процетни пункта повече от 2014 г.

Като цяло, нетната стойност на щастието в световен мащаб е 56% (щастие минус нещастие). През 2015 г. с най-висока нетна стойност на щастието е Колумбия (85%), а на другия край на тази класация е Ирак с -12% нетна стойност на щастието.

 

Висок икономически оптимизъм по света

Проучването сочи, че 45% от света е оптимистично настроен по отношение на перспективите пред икономиката през 2016 г. –делът на оптимистите е двойно по-голям от дела на песимистите (22%). Не е изненадващо, че Гърция е най-песимистичната страна (-65% нетна стойност) – като се има предвид нейното тежко финансовото състояние. Най-оптимистичната страна, по отношение на икономиката е Нигерия (61% нетна стойност).

Младежите по света са и значително по-оптимистично настроени, отколкото по-старото поколение: 31% е нетната стойност на икономическия оптимизъм сред анкетираните под 34-годишна възраст, а сред тези над 55 години тя е едва 13%.

Високо ниво на надежда сред т.нар. стремящи се нации

Като част от анализа, УИН/“Галъп интернешънъл“ категоризира страните в света в три групи: проспериращи (Г-7); развиващи се (оставащите държави от Г20 – като изключим тези Г7) и стремящи се – всички останали. Въпреки че нивата на доходите между тези три групи показват огромна разлика, то нивото на щастие, измерено в нетни стойности, във всичките три е подчертано високо: проспериращи – 42%, развиващи се – 59% и стремящи се – 54%.

Все пак надеждата и икономическия оптимизъм варират значително в различните групи. Според глобалното проучване, проспериращите нации показват най-ниско ниво на надежда и икономически оптимизъм – нетни стойности съответно 6% и -16%, за разлика от развиващите се страни, които са много по-обнадеждени за бъдещето и далеч по-оптимистично настроени за перспективите пред икономиката – в проценти съответно 50% и 36%. По тези показатели стремящите се нации са в средата между горните две групи – надежда: 29% нетна стойност, и икономически оптимизъм: 16% нетна стойност.

България

По отношение на щастието през отминаващата година България е на последните места в света с 39% определящи се като щастливи, 9% – нещастни, 47% оставащи в средата, а останалите се затрудняват да отговорят. Така нетната стойност (дялове на щастливите минус дялове на нещастните) за България е 30%.

Очакванията на българите за започващата 2016 г. пък са в дялове 19% оптимисти, 20% песимисти, 43% неутрални и 18% затрудняващи са да отговорят. Така с нетна стойност (оптимисти минус песимисти) от -1% България остава в негативната част на „класацията”, макар и далеч от крайности.

13% у нас очакват 2016-а да бъде година на икономически подем, а 24% – на икономически трудности. Така нетната стойност е – 11% 44% смятат, че ще е същата като 2015 г., а 18% не дават отговор.

Общата тенденция за България е за намаляване на дела на негативно отговарящите в сравнение с края на 2014 г. Вероятно 2015 г. е била по-спокойна в очите на българите на фона на по-бурната 2014 и 2013 г.

Жан-Марк Леже, президент на УИН/“Галъп интернешънъл“, коментира: „2015 г. беше бурна година за мнозина по целия свят, въпреки че светът остава до голяма степен едно щастливо място. 45% от света са оптимистично настроени по отношение на икономическите перспективи за 2016 г. – има нарастване от 3 пункта в сравнение с миналата година. “

 

Table 1 BG

`2 BG 3 BG

 

Методология:

Изследването на УИН/“Галъп интернешънъл“ е ежегодна традиция, инициирана и проектирана под председателството на д-р Джордж Галъп през 1977 г. Тази година то бе проведено от УИН/“Галъп интернешънъл“ в 68 страни по целия свят.

Размер на извадката и работа на терен:

Общо 66040 души са били интервюирани в световен мащаб. Във всяка страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени: лице в лице (30 страни; 32 172 души), по телефон (15 страни; 11 800 души) или онлайн (23 страни; 22 068 души). Теренната работа в различните страни е проведена от септември 2015г. до декември2015 г. Статистическата грешка визследванетоев диапазон +/-3-5% при доверителен интервал- 95%.

В България изследването бе проведено между 30 октомври и 5 ноември чрез пряко лично интервю сред 1009 пълнолетни български граждани.

ЗаУИН/“Галъп интернешънъл“

УИН/“Галъп интернешънъл“е водещаасоциация впазарните изследванияи проучванията на общественото мнениеисе състоиот 75-тенай-големинезависими компаниизапазарни изследванияи за проучвания на общественото мнениев съответните странисобщи годишниприходиотнад 500 млн. евроипокриващи95%от световния пазар.

За вече повече от 60 години членовете наУИН/“Галъп интернешънъл“са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при осигурено най-високо качество. Членовете на асоциацията са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията.

Натрупаният от асоциацията опит е значителен – с международно признати експерти в почти всички области и сектори. За всякадържаваима само една агенция членка. Членовете работят съвместновсекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти, за осигуряванетона най-подходящите решения за международни изследователски проекти, кактоизаобслужването насвоитеклиенти понай-добрия възможен начин.Членовете на асоциацията са наедна от водещите позиции по технически и методологически разработки, които са повлияли не само върху изследователския сектор, но и върху целия търговски свят.

Disclaimer:WIN/Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of WIN/Gallup International Association. WIN/Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as WIN/Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website:www.wingia.com

За повече информация:

office@gallup-international.bg

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.