Международни данни за нагласите към бъдещето на Европейския съюз

EuroДЕКЕМВРИ 2015 При въображаем референдум всеки трети европейски гражданин би гласувал неговата държава да напусне евросъюза, сочат данни от проучване на «Галъп интернешънъл» в 14 членки на ЕС, сред които са както страни-основателки като Франция, Германия, Холандия, така и новоприети страни като България и Румъния. Независимо от това, единствената страна, в която нагласите за напускане доминират, е Великобритания – 54% от всички, изразили позиция.

Ако утре има референдум у нас с въпрос дали нашата страна трябва да остане част от Европейския съюз, как бихте гласували

Обще резултат: Да остане в ЕС – 68%, Да напусне ЕС – 32%

Белгия: Да остане в ЕС – 67%, Да напусне ЕС – 33% ; България: Да остане в ЕС – 82%, Да напусне ЕС – 18%; Дания: Да остане в ЕС – 61%, Да напусне ЕС – 39%; Финландия: Да остане в ЕС – 71%, Да напусне ЕС – 29%; Германия: Да остане в ЕС – 72%, Да напусне ЕС – 28%; Гърция: Да остане в ЕС – 62%, Да напусне ЕС – 38%; Ирландия: Да остане в ЕС – 78%, Да напусне ЕС – 22%; Италия: Да остане в ЕС – 58%, Да напусне ЕС – 42%; Холандия: Да остане в ЕС – 59%, Да напусне ЕС – 41%; Румъния: Да остане в ЕС – 85%, Да напусне ЕС – 15%; Испания: Да остане в ЕС – 79%, Да напусне ЕС – 21%; Швеция: Да остане в ЕС – 60%, Да напусне ЕС – 40%; Великобритания: Да остане в ЕС – 46%, Да напусне ЕС – 54%

Високи дялове на негативни нагласи се регистрират в Италия, Холандия, Швеция и Дания. В Германия и Франция обаче отчетливо доминират нагласите в полза на ЕС – съответно 72% и 65%. Най-проевропейски настроени остават Румъния и България – 85% и 82%.

През изминалата година процесът на разочарование от Евросъюза е протекъл най-силно в Гърция, Белгия, Великобритания, Холандия и Италия. Само в три страни се регистрира слаб процес на подобряване на отношението към ЕС – в Дания, Румъния и Германия.

Процесите на разочарование са най-видими при най-образованите, но и при най-бедните и при най-младите. Очевидно, мотивите за разочаровние са различни и това прави перспективите пред ЕС още по-сложни.

В графиката по-горе можете да видите как страните отговарят на въпроса „През последните 12 месеца, чувствате ли се повече европеец, по-малко европеец или няма промяна?“ Графиката отразява разликата между тези, които се чувстват повече европейци и тези, които се чувстват по-малко европейци. Положителните резултати показват, че в дадените държави по-голям процент от респондентите се чувстват повече европейци. Отрицателните резултати показват, че в дадените държави по-голям процент от респондентите се чувстват по-малко европейци.

Отношението към общата валута в еврозоната е сериозно разклатено – в повечето от изследваните страни мнозинство от гражданите се обявява против еврото. Независимо от това в ключови страни от еврозоната като Германия, Франция и Испания повечето граждани се обявяват в защита на еврото като обща валута. Сред страните-членки на еврозоната доминиращи анти-евро нагласи се регистрират в Италия и Гърция, докато сред страните-членнки на ЕС, но извън еврозоната, най-негативни нагласи към евентуално въвеждане на еврото има във Великобритания (83% негативни към еврото отговори), Швеция (80%) и Дания (76%).

 

Ако имахте избор, вие лично бихте ли предпочели да използвате Евро или бихте продължили да използвате националната валута на България?

 

Общ резултат: Евро – 41%, Национална валута – 47%, Нямам предпочитания – 12%;

 

Белгия: Евро – 56%, Национална валута – 28%, Нямам предпочитания – 15%; България: Евро – 9%, Национална валута – 74%, Нямам предпочитания – 17%; Дания: Евро – 13%, Национална валута – 76%, Нямам предпочитания – 10%; Финландия: Евро – 62%, Национална валута – 25%, Нямам предпочитания – 13%; Франция: Евро – 54%, Национална валута – 31%, Нямам предпочитания – 15%; Германия: Евро – 55%, Национална валута – 38%, Нямам предпочитания – 7%; Гърция: Евро – 43%, Национална валута – 44%, Нямам предпочитания – 12%; Ирландия: Евро – 60%, Национална валута – 28%, Нямам предпочитания – 12%; Италия: Евро – 45%, Национална валута – 47%, Нямам предпочитания – 8%; Холандия: Евро – 43%, Национална валута – 56%, Нямам предпочитания – 19%; Испания: Евро – 58%, Национална валута – 32%, Нямам предпочитания – 10%; Швеция: Евро – 12%, Национална валута – 80%, Нямам предпочитания – 8%; Великобритания: Евро – 6%, Национална валута – 83%, Нямам предпочитания – 11%;

Къде сме ние?

България е сред най-проевропейските страни заедно с Румъния и Ирландия. Но и у нас се наблюдава процес, макар и относително слаб, на разочарование от Евросъюза. Колкото до общоевропейската валута, то мнозинството българи са за запазване на националния лев, вероятно благодарение на фиксирания му курс.

Кънчо Стойчев, вицепрезицент на световната асоциация «Галъп интернешънъл», коментира:

Британското обществено мнение по-скоро подкрепя преговорите на правителството си за преференциални промени в отношенията с Евросъюза, отколкото реално излизане от него, но изходът от референдума все още е непрогнозируем. Но не решението на Острова е съдбоносно за ЕС – съдбоносно е нарастващото разочарование сред европейските граждани, като отминалата 2015 година е своеобразна кулминация в това отношение. В този смисъл сме изправени пред решаваща година за бъдещето на най-добрия проект в историята на човечеството. Продължаване на политиката в Брюксел по старому може да взриви ЕС. Същевременно има дефицит на лидерство, което да поведе ускорено Съюза към обновление.

 

 

 

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.