Българите автоматично харесват всякакви идеи за борба с корупцията – март 2016

Slide1Основни изводи от експресен сондаж:

74% смятат, че ако има по-големи проверки на имуществото на хора във властта, това ще помогне за намаляване на корупцията. Повече от една трета от хората признават, че в последната година те самите или техни познати са били свидетели на корупция. Широко одобрение получават всякакви идеи за борба срещу корупцията: улесняване на изпращането на сигнали, за създаване на единни органи, за нови законодателни мерки и т.н.

Това са част от наблюденията в експресен сондаж, проведен по повод обявените от министър-председателя Борисов нови политически послания свързани с борба с корупцията, както и разглеждани законодателни инициативи в тази посока.

Темата до голяма степен предизвиква автоматични отговори. При подобни въпроси винаги се наблюдават и социално желателни отговори. Високото одобрение не винаги означава яснота, запознатост или осъзната позиция, а е по-скоро подкрепа по принцип.

Близо две трети от запитаните твърдят, че одобряват основните органи за борба с корупцията, които съществуват сега, да бъдат обединени в един орган. Към момента масовото съзнание не вижда ефективна борба с корупцията и това кара респондентите да смятат, че реформа в тези структури едва ли ще навреди. Затова и над 90% от респондентите одобряват приемането на специален закон за борба с корупцията по висшите етажи на властта.

„Галъп интернешънъл“ тества съвсем експериментално и различни хипотетични идеи. На практика всякакви идеи за борба с корупцията се подкрепят от мнозинства дори около 90%: по-чести проверки, проверкипомедийни сигнали, регистри за прозрачност и т.н.

Отчита се и принципна подкрепа (74%) относно анонимните сигнали. По всичко личи, че когато проблемът бъде по-обстойно обяснен, тогава той среща разбиране сред мнозинството. Страхът от подписване на сигнал е и пряка функция на липсата на доверие в институциите и очакването за неефективност при разкриването на корупционни схеми.

88% пък подкрепят принципната идея за антикорупционни проверки и на свързани лица. 67% казват „да“ на идеята за ограничаване на контактите на политици и представители на съдебната власт. 77% пък одобряват т.нар. провокация към подкуп.

Огромен процент от интервюираните смятат, че корупцията е широко разпространено явление сред служителите в администрациятаи това до голяма степен е резултат също от трайното недоверие на гражданите към българската администрация. Немалка част от хората, които са ставали жертва на корупционна схема или са чували за такава, са били в отношение именно със служители от администрацията.

 

Slide2 Slide3 Slide4

Slide5 Slide6 Slide7

Slide8 Slide9 Slide10

Slide11 Slide13

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.