Проучване на УИН/“Галъп интернешънъл“ сочи, че повечето хора в света имат положително мнение за папа Франциск

УИН/“Галъп интернешънъл“ – водеща глобална асоциация за пазарни проучвания и изследвания на общественото мнение, публикува днес глобално проучване, проведено в 64 страни по целия свят относно мнението им за папа Франциск.

УИН/“Галъп интернешънъл“ – водеща глобална асоциация за пазарни проучвания и изследвания на общественото мнение, публикува днес глобално проучване, проведено в 64 страни по целия свят, относно мненията за папа Франциск. Дейността на асоциацията в България е представена от нашата агенция.

Основни изводи от изследването:

  • 54% от световното население има благоприятно мнение за папа Фрациск, срещу 12% които имат неблагоприятно мнение и 34% които не могат да направят оценка на папата.
  • Регионите, в които за папа Франциск се радва на най-положително мнение, са Латинска Америка, Северна Америка и Европа.
  • Сред 64-те страни, в което е проведено изследването, най-високите оценки за папата са В Португалия, Филипините, Аржентина и Италия.
  • Положителното мнение към папата се увеличава пропорционално на нарастването на възрастта на респондентите.

Мнението за папа Франциск

Граждани от 64 страни бяха запитани: „Независимо каква е Вашата религия, моля, посочете какво е Вашето мнение за папа Франциск?“

Пет от десет респондента (54%) са благоприятно настроени (много благоприятно 24% и по-скоро благоприятно 30%). На противоположното становище са един от всеки 10 запитани (12%). 7% изразяват неблагоприятно мнение, а 5 % напълно негативно. Всеки трети пък не дава оценка за папата.

България

По-голямата част от българите имат положително отношение към папа Франциск (51%) срещу само 2%, които имат негативно мнение за него. Нетната стойност на България по въпроса е +49, което нарежда страната ни в средата на таблицата спрямо останалите 64 страни, в които е проведено изследването.

Кънчо Стойчев,

вицепрезидент на световната асоциация УИН/„Галъп интернешънъл“:

„Одобрението към папа Франциск в България е на стойности, близки до средното за Европейския съюз. Като се има предвид, че ние не сме католическа страна, а и общото равнище на религиозност у нас е под средното за Европа, то българските симпатии към настоящия папа са особено силни – вероятно главно заради социалните му послания.

Забележително е, че нашият нетен резултат +49 (разликата положително – отрицателно отношение) е по-висок от страни като Чехия, Германия, Холандия и Гърция.“

Световната картина

Има видими разлики в отношението към папата в отделните региони. Най-високата положителна оценка е в Латинска Америка (77%), следвана от Северна Америка (63%) и Европейския съюз (62%). В региона на Близкия изток и Северна Африка, както и в Западна Азия положителните оценки са по-малко разпространени и се наблюдава по-висок процент на хора, които не изразяват мнение по зададения въпрос.

Като става въпрос за религиозна принадлежност, католиците са хората, които имат най-положително мнение за папа Франциск (85%), следвани от юдеите (65%). От друга страна обаче, само 28% от мюсюлманите и 33% от будистите гледат положително на папата, но повечето от хората изповядващи тези религии (съответно 55% и 57%), не изразяват мнение.

Изследването сочи, че от всички 64 страни, в 60 мнението за папата е благоприятно. В челото на тази класация е Португалия (94% благоприятно мнение), Филипините (93%), Аржентина (89%), Италия (86%), Колумбия (84%), Ливан (80%), Испания (80%), Перу (79%), Полша (78%) и Еквадор (78%).

Само в три страни отрицателните оценки за папата превишават положителните: Тунис (15% положителни, 25% отрицателни), Турция (13% срещу 26%) и Алжир (9% срещу 28%), докато в Азербайджан мнението е разделено (6% срещу 8%), а 87% нямат мнение.

Изследването сочи също, че от всички 64 страни, в 15 има забележителна липса на познания за папата – над 50%. Тази класация се оглавява от Азербайджан, следван от Иран, Монголия, Етиопия, Япония и Мароко.

Наблюдават се и важни разлики в отношението към папата в различните възрастови групи, както и по образователен статус, но не и по пол. Положителната оценка за папата е на по-високи стойности сред по-възрастните (62% положителна сред хората над 55 години, докато сред тези под 35 е 48%). Сред респондентите със завършено висше образование се наблюдава по-благоприятно отношение в сравнение с тези с ниско или никакво образование (63% срещу 42%). Сред необразованите 46% нямат мнение за папата.

Нетната стойност на оценките (разликата между положителното и отрицателното мнение) за папа Франциск показва сериозни разлики в различните региони в света:

Америка:

Във всички изследвани страни в Америка, отношението към папата е благоприятно. В Латинска Америка, нетната стойност е най-висока в Аржентина (+85), следвана от Колумбия (+76), Перу (+71) и Еквадор (+69). Най-малка разлика се открива в Мексико (+47). В Северна Америка, нетната стойност е най-висока в Канада (+59) и в САЩ (+39).

Европа:

В рамките на Европейския съюз, нетната стойност е най-висока в Португалия (+91) и много силна в Италия (+77), Испания (+71), Полша (+73), Австрия (+67) и Словения (+66). Изследването сочи, че нетната стойност е по-слаба в Швеция (+23), Великобритания (+21) и Гърция (+13).

В Източна Европа, нетната стойност към папата е най-висока в Грузия (+70), Армения (+68), Босна и Херцеговина (+66) и Украйна (+51). Не така обаче изглеждат резултатите в Сърбия (+3) и Азербайджан (-2), където картината за папата не изглежда така благоприятно.

Близкият Изток и Северна Африка:

Сред народите от Близкия Изток и Северна Африка нетната стойност за папата е най-висока в Ливан (+77), но негативните мнения взимат превес над позитивните в Тунис (-10) и Алжир (-19). Както в тези две страни, така и в Мароко, мнозинството от хората показват липса на познания за папата.

Субсахарска Африка

В Африка, Нигерия (+35), Демократична република Конго (+31) и Гана (+26) са страните, където нетната стойност е най-висока, докато в Южна Африка (+19) и Етиопия (+16) е по-ниска.

Азия и Океания

В рамките на този регион, папа Франциск получава най-висока нетна стойност във Филипините (+88), следвани от Индия (+51). По-ниски стойности са измерени в Бангладеш (+7), Монголия (+5) и Иран (+2), а негативното мнение превишава позитивното само в Турция (-13).

Сравнение със световните политически лидери

Като сравняваме папа Франциск с политически лидери, откриваме че папата оглавява световната класация (с нетна стойност от +41) следван от президента на САЩ Барак Обама (+30), германският канцлер Ангела Меркел (+13), британският премиер Дейвид Камерън (+10) и френският президент Франсоа Оланд (+6). Далеч от споменатите, с повече негативни мнения от положителни е руският президент Владимир Путин (-10).

Slide1 Slide2 WIN Pope

Slide4 Slide5

Страните по региони:

Източна Азия и Океания: Австралия, Фиджи, Хонконг, Индонезия, Япония, Южна Корея, Монголия, Папуа Нова Гвинея, Филипини, Тайланд и Виетнам
Източна Европа: Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Грузия, Косово, Македония, Русия, Сърбия и Украйна.
ЕС Европа: Австрия, Белгия, България, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция и Великобритания
Латинска Америка: Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Мексико, Панама и Перу.
Близкият Изток и Северна Африка: Алжир, Иран, Ливан, Мароко, Палестински територии, Тунис и Турция
Северна Америка: Канада и САЩ
Субсахарска Африка: Демократична република Конго, Етиопия, Гана, Нигерия, Южна Африка.
Западна и Южна Азия: Бангладеш, Индия и Пакистан

Методология:

Изследването на УИН/“Галъп интернешънъл“ е ежегодна традиция, инициирана и проектирана под председателството на д-р Джордж Галъп през 1977 г. Тази година то бе проведено от УИН/“Галъп интернешънъл“ в 70 страни по целия свят.

Въпросът „Независимо каква е Вашата религия, моля, посочете какво е Вашето мнение за папа Франциск?“ беше зададен в 64 страни като част от годишното изследване на УИН/“Галъп интернешънъл“ „Край на годината“. В рамките на проучването бяха итнервюирани 63272 души по целия свят.

Размер на извадката

Във всяка страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени: лице в лице (26 страни; 25 943 души), по телефон (15 страни; 12 918 души) или онлайн (23 страни; 24 411 души). Теренната работа в различните страни е проведена от септември 2015г. до декември2015 г. Статистическата грешка визследванетоев диапазон +/-3-5% при доверителен интервал- 95%.

В България изследването бе проведено между 30 октомври и 5 ноември чрез пряко лично интервю сред 1009 пълнолетни български граждани.

За УИН/„Галъп интернешънъл”

УИН/“Галъп интернешънъл“е водещаасоциация впазарните изследванияи проучванията на общественото мнениеисе състоиот 75-тенай-големинезависими компаниизапазарни изследванияи за проучвания на общественото мнениев съответните странисобщи годишниприходиотнад 500 млн. евроипокриващи95%от световния пазар.

За вече повече от 60 години членовете наУИН/“Галъп интернешънъл“са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при осигурено най-високо качество. Членовете на асоциацията са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията.

Натрупаният от асоциацията опит е значителен – с международно признати експерти в почти всички области и сектори. За всякадържаваима само една агенция членка. Членовете работят съвместновсекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти, за осигуряванетона най-подходящите решения за международни изследователски проекти, кактоизаобслужването насвоитеклиенти понай-добрия възможен начин.Членовете на асоциацията са наедна от водещите позиции по технически и методологически разработки, които са повлияли не само върху изследователския сектор, но и върху целия търговски свят.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.