Експресен сондаж сред учители

Българските учители явно са уверени в себе си и общността си, но не чувстват обществото да вярва в тях. Наблюдава се умерен оптимизъм по отношение на реформата. По-голямата част от учителите декларират готовност за работа по новите учебни програми. Ако сред професионалното съсловие смисълът на новия образователен закон постепенно се изяснява, то явно е необходимо още усилие, за да стигне той до по-широката общественост. Като цяло, идеята за учителски събор се подкрепя.

Това сочат данни от експресен сондаж, проведен от „Галъп интернешънъл“ сред учители. Анкетата е проведена на 11 и 12 юни чрез стандартизирано телефонно интервю сред 715 учители от различни степени, учебни заведения и населени места в цялата страна. Сондажът поражда любопитни хипотези за дискусия и последващо изследване.

Допитването е част от изследователска програма на Министерството на образованието и науката, която цели получаване на обратна връзка. Мнозинство от 85% заявява подкрепа за възстановяването на учителския събор. Картината издава принципна симпатия, макар и не автоматична. В такъв тип въпроси винаги присъства и дял социално желателни отговори.

Близо две трети от запитаните пък се определят като достатъчно информирани за новия образователен закон. Сред най-младите декларираната запознатост е най-ниска, а сред директорския състав – очаквано най-висока. Разбира се, не бива да се изключват конформистки отговори, а и чувствителният дял от близо една трета незапознати демонстрира необходимост от още разяснителна работа.

46% вярват, че реформата в образованието, ще помогне за повишаване на престижа на учителската професия, а 39% са на обратното мнение. По-обнадеждени от реформата изглеждат най-младите. Както може и да се очаква, административният персонал също проявява повече лоялност в отговорите. Идеята за реформи по традиция предизвиква боязън, а и негативни асоциации, идващи от цялостния обществено-политически процес. Затова и липсата на ясно мнозинство оптимисти или песимисти не е изненадваща.

Според запитаните посланията на новия образователен закон явно не са достигнали в задоволителна степен до родители и ученици – ако се съди по недвусмислено отрицателните отговори (81%). В същото време мнозинство от 60% от запитаните учители свидетелстват, че са готови за работа по новите учебни програми. Огромно мнозинство от 95% подкрепя възможността учителите сами да вземат решения по методите на преподаване. Дори и при наличието на престижни отговори данните подсказват видимо самоуважение сред учителската общност и увереност в собствената готовност за работа по новите правила.
Три четвърти от запитаните учители обаче твърдят, че не чувстват подкрепа от страна на обществото.

Slide2Slide3Slide4

Slide5Slide6Slide7

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.