Втора част от сондажа сред учители

„Галъп интернешънъл“ продължава изследователската си програма сред учители по повод повишения обществен интерес към темата. Преди седмици бе оповестена първа част от експресен телефонен сондаж. Той показа най-общо, че учителите декларират увереност в силите си, но не свидетелстват за подкрепа от страна на обществото.

Според учителското съсловие реформите в образованието се нуждаят от продължаваща разяснителна кампания. Благоприятно обстоятелство по отношение на промените в образованието е видимата готовност на гилдията да приеме подмладяване, както и да понесе новите отговорности.

Подкрепят се различни предложения за разяснителни мерки по отношение на реформата. Почти единодушно съгласие от около 90% се получава при идеите за провеждане на специални обучения и разяснения за учителите в различни места на страната, както и за провеждане на разяснения сред родители и ученици.

Последното се доказва и в отговорите на въпроса към учителите „Усещате ли подкрепа от страна на родители и ученици“ – 40% „да“, 52% „не“. Данните от втората вълна на изследване потвърждават получените седмици по-рано данни на „Галъп интернешънъл“, според които учителите не чувстват достатъчно подкрепа от страна от обществото, включително – и от родители и ученици.

Бяха тествани равностойно звучащи ценностни съждения с опцията за избор . за да се изградят хипотези относно нагласите. Например, учителите бяха помолени да изберат между „По-добре е да има повече по-възрастни учители, защото те имат повече опит“ или „По-добре е да има повече по-млади учители, защото те имат повече енергия“. Въпросът постави респондентите пред нелек избор, затова и е относително висок делът на колебаещите се.

17% избират първата опция, 57% – втората, а останалите се колебаят. Както може и да се очаква, по-възрастните отговарят и с повече симпатия към опита, но дори и сред тях по-чувствително е желанието за нова енергия.

73% избират варианта „системата на образованието се нуждае от нова структура“, а 16% – от нови кадри.

Три четвърти пък смятат, че е по-добре учителите да могат сами да избират учебници, методи, програми, за да бъдат учителите в центъра на образователния процес. Една четвърт възприемат твърдението, че е по-добре е учителите да не могат сами да избират учебници, методи, програми, за да има ясен стандарт и критерии в образователния процес.

Резултатите от тестваните твърдения пораждат любопитни хипотези. Очевидно, когато има проблеми, те са мислени като проблеми на системата, а не на човешкия капитал. И тук, както и в първата вълна на сондаж, личи вярата в собствените сили на учителите, както и желанието за навлизане на млади хора. Картината на отговорите свидетелства ясно, че в масовите нагласи са за разрешаване на структурни проблеми в системата, с поставяне на учителя във фокуса на реформата.


Данните са от експресен сондаж, проведен от „Галъп интернешънъл“ сред учители. Анкетата е проведена на 24 и 25 юни (а първата вълна – на 11 и 12 юни) чрез стандартизирано телефонно интервю сред 716 учители от различни степени, учебни заведения и населени места в цялата страна. Сондажът поражда любопитни хипотези за дискусия и последващо изследване. Допитването е част от изследователска програма на Министерството на образованието и науката, която цели получаване на обратна връзка.

 

графика2графика3графика4

графика5графика6графика7

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.