Експресен телефонен сондаж за нагласите на българите към ситуацията в Турция

В седмицата след неуспешния опит за преврат в Турция, българите се боят, че ситуацията в югоизточната ни съседка ще се влошава. В същото време обаче, те по-скоро не виждат как случващото се в Турция ще се отрази на нашия живот и по-скоро не очакват съществена промяна в българо-турските отношения. Това са хипотези от експресен телефонен сондаж проведен от „Галъп интернешънъл“ между 20-21 юли тази година сред 822 респонденти в цялата страна. Сондажът е независим и е част от стремежа на „Галъп интернешънъл“ да предоставя бързи данни по актуални казуси.

20% очакват, че опасността от нови конфликти в Турция намалява, докато 70% смятат, че опасността от нови конфликти в Турция по-скоро се увеличава. С повече боязън отговарят жените, както и хората с по-високо образование и социален статус.

27% смятат, че ситуацията в Турция, по-скоро би се отразила на техния живот, докато 69% са на обратното мнение.

Най-чувствителен е делът на хората (60%), които не очакват промяна в отношенията между България и Турция. Сред българските турци даже надделява мнението за възможно подобряване на отношенията между страните.

Slide2Slide3Slide4

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.