Глобално изследване на УИН/ „Галъп интернешънъл“ за президентските избори в САЩ

 

Глобално изследване в 45 държави: Повечето страни подкрепят Клинтън. Тръмп я изпреварва в Русия.

Глобално проучване, проведено от мрежа от водещи изследователски агенции показва, че американските президентски избори събуждат висок интерес по света. Анкетата, проведена сред 45 страни, които обхващат почти 75% от населението на света показва, че Хилъри Клинтън е предпочитана пред Доналд Тръмп във всички страни с изключение на Русия .

В таблиците по-надолу са сметнати нетни стойности между различни положителни и отрицателни отговори във всяка страна. Страните са подредени по азбучен ред.

Проучването е проведено в периода август – септември сред общо 44 194 мъже и жени и неговите подробни констатации са на разположение на www.gallupinternational.com, страницата на независимата изследователска мрежа, УИН/Асоциация „Галъп интернешънъл“ (не е свързана с GallupInc., със седалище във Вашингтон). Асоциацията УИН/“Галъп интернешънъл“ е водеща глобална асоциация за пазарни проучвания и изследвания на общественото мнение. Дейността на асоциацията в България е представена от нашата агенция.

Клинтън е изключително популярна в Западна Европа, Латинска Америка и Африка. Доналд Тръмп е популярен в Русия и Китай.

69% по света казват, че това кой ще бъде президент на САЩ ще има високо или много високо влияние върху техните страни.

78% в целия свят препоръчват на следващия американски президент да не се води само от местни американски интереси, но и от интересите на целия свят, или да се даде равен приоритет както на местни, така и на глобални проблеми.

Само 16% от световната общественост съветва следващия американски президент да поставя Америка на първо място, пренебрегвайки глобалните проблеми. Американската общественост, от друга страна, е много повече в полза на американски-ориентирана политика – тази гледна точка се споделя от 61% от американските граждани.

Заключенията от глобалната анкета бяха обсъдени миналата седмица в Ню Орлиънс, САЩ в годишния конгрес на ESOMAR, международна професионална асоциация на маркетинговите изследователи и изследователите на общественото мнение.

България се нарежда сред страните, в които подкрепата за Клинтън преобладава, но е сравнително ниска в сравнение с другите страни по света. У нас 51% казват, че биха гласували за Клинтън, 26% за Тръмп, а останалите се затрудняват да отговорят. Така се получава нетна стойност на подкрепа 25 (51% – 26%). България се нарежда на 38-мо място.

Прочуването у нас е проведено в началото на август. В таблиците по-надолу са сметнати именно подобни нетни стойности между различни положителни и отрицателни отговори. Страните са подредени по азбучен ред.

31% оценяват влиянието на изборите в САЩ у нас като много високо, 19% – като високо, 19% – като ниско, 11% – като никакво. Останалите се затрудняват да отговорят.

Най-чувствителен (49%) у нас е делът на онези, които казват, че бъдещият американски президент трябва да обръща внимание и на интересите на американския народ, и на тези на хората по света.

Сред младите българи има по-ниска ориентираност и по-високо объркване, а сред по-възрастните чувствително води Клинтън. Клинтън получава и подчертано женски вот. Няма съществени партийни различия. Хората с по-високо образование в по-голяма степен смятат, че изборите в САЩ имат значение за България.

Коментирайки резултатите от глобалната анкета, Вилма Скарпино, президент на Асоциацията УИН/ „Галъп интернешънъл“ заявява: „Като се има предвид, че светът е глобализиран и Америка го води в икономическите и военните въпроси, американските президентски избори будят много интересен и смислен глобален обществен политически дебат. Нашата анкета обаче разкрива големи различия в гледните точки на световната общественост – от една страна, и американската общественост – от друга“.

За повече информация:

office@gallup-international.bg

Методология:

44 194 души са интервюирани в целия свят. Във всяка страна е приложена представителна извадка от около 1000 мъже и жени, интрервюирани лице-в-лице (14 страни; n=14613), телефон (9 страни; n=7718), онлайн (20 страни; n=19422) или с комбиниран метод (2 страни; n=2441). Теренът на изследването е между август и септември 2016 г. Грешката е в рамките на +/- 3-5% при 95% доверителен интервал.

Настоящото изследване е част от ежегодния изследователски проект на УИН/“Галъп интернешънъл“, наречен „Край на годината“ – ежегодна традиция, инициирана и проектирана под председателството на д-р Джордж Галъп през 1977 г. Тази година то бе проведено от УИН/“Галъп интернешънъл“ в 68 страни по целия свят.

За УИН/„Галъп интернешънъл”

УИН/“Галъп интернешънъл“е водещаасоциация впазарните изследванияи проучванията на общественото мнениеисе състоиот 76-енай-големинезависими компаниизапазарни изследванияи за проучвания на общественото мнениев съответните странисобщи годишниприходиотнад 550 млн. евроипокриващи95%от световния пазар.

За вече повече от 60 години членовете наУИН/“Галъп интернешънъл“са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при осигурено най-високо качество. Членовете на асоциацията са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията.

Натрупаният от асоциацията опит е значителен – с международно признати експерти в почти всички области и сектори. За всякадържаваима само една агенция членка. Членовете работятсъвместновсекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти, за осигуряванетона най-подходящите решения за международни изследователски проекти, кактоизаобслужването насвоитеклиенти понай-добрия възможен начин.Членовете на асоциацията са наедна от водещите позиции по технически и методологически разработки, които са повлияли не само върху изследователския сектор, но и върху целия търговски свят.

Основни фигури на асоциацията:

Dr. Ijaz Gilani

gilani@gallup.com.pk„>gilani@gallup.com.pk

Кънчо Стойчев

k.stoychev@gallup-international.bg„>k.stoychev@gallup-international.bg

Johnny Heald

jheald@orb-international.com„>jheald@orb-international.com

Marita Carballo

maritacarballo@voicesconsultancy.com„>maritacarballo@voicesconsultancy.com

 

TrumpHilary1Tab1-1C48FAB4BA665796C14BD020D1D6C6979C9C7970AF812D56B9Cpimgpsh fullsize_distrtab3

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.