Резултати от екзит пол финал – национален референдум към 20 ч.

LogoGI Според екзит пола на „Галъп интернешънъл болкан“ избирателната активност към 20ч. е 49,3%

Разбивка на гласовете по въпроси на референдума:
Подкрепяте ли на народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

Отговорили „ДА“79%
Отговорили „НЕ“16,4%
Не отговорили на конкретния въпрос3,7%

Подкрепяте ли въвеждането на задължителното гласуване на изборите и референдумите?

Отговорили „ДА“70,6%
Отговорили „НЕ“26,6%
Не отговорили на конкретния въпрос2,2%

Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за получен един действителен глас на последните парламентарни избори?

Отговорили „ДА“80,1%
Отговорили „НЕ“16,2%
Не отговорили на конкретния въпрос2,6%

На колко въпроса са отговорили (с ДА или с НЕ)

Отговорили на трите въпроса91,4%
Отговорили на два въпроса6,2%
Отговорили на един въпрос2,4%

Отговорили на конкретния въпрос – % от имащите право на глас:

Първи въпрос44,5%
Втори въпрос45,3%
Трети въпрос45,0%

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.