Без отражение на Брекзит върху ЕС

Европейските членове на световната асоциация УИН/“Галъп интернешънъл“ направиха проучване за нагласите след Брекзит – сред 15 европейски страни. То показва, че гласуването на Великобритания да напусне Европейския съюз през юни 2016 г. на практика няма почти никакво влияние сред повечето европейски държави.

Дейността на УИН/“Галъп интернешънъл“ у нас е представена от нашата агенция. Цитираните по-надолу данни са калкулирани на база на далите отговор „да“ или „не“, без далите отговор „не знам“. Далите отговор „да“ или „не“ са и онези, за които с най-голяма вероятност може да се очаква, че биха гласували на референдум за оставане или напускане на ЕС.

Делът на хората в Германия, Франция и Белгия, които биха гласували тяхната страна да напусне ЕС, е спаднал през последните 12 месеца. В Швеция и Дания също значително по-малък процент биха гласували страната им да напусне, в сравнение с преди година.

Обратно, във Финландия и Гърция се наблюдава известно увеличение на желаещите напускане на Евросъюза – във Финландия от 24% на 40%, и в Гърция – от 38% на 46%. В Италия през изминалата година бяха регистрирани сериозни настроения за напускане на ЕС и осезаем ръст на евроскептичните нагласи. Сериозният дял се е запазил и сега и даже изглежда по-чувствителен – от 40% в края на 2015 г. до 42% сега.

Ирландците и испанците (по 20% гласували в полза на напускане) са най-проевропейски ориентирани сред всички изследвани страни.

Сред проевропейските страни остава и България. Веднага след Брекзит (още през юли) „Галъп интернешънъл“ зададе сходен въпрос и делът на искащите напускане беше 25% – срещу 75% искащи оставане. Сега, в края на годината, тези дялове са съвсем сходни. В края на 2015 г. пък делът на искащите напускане беше 18%. Покачването от 18% на 26% сочи известно разколебаване в подкрепата за ЕС, но като цяло структурата на мненията остава с очевиден превес на оставането в ЕС. По-рано тази година „Галъп интернешънъл“ публикува данни, според които доверието в ЕС у нас е в най-ниската си точка поне от влизането на България в Съюза. Това обаче не променя факта, че като цяло доверието в ЕС остава високо, особено на фона на доверието в българските институции.
Изследването може да видите тук и тук.

Респондентите във Великобритания бяха запитани как биха гласували, ако се проведе втори референдум. 54% от тях заявяват, че предпочитат страната им да остане част от съюза, докато 46% са на противоположното мнение (а през миналата година бяха 54%).

А донесе ли Брекзит във Великобритания оптимистични нагласи за бъдещето на страната? Изследването показва, че 48% от респондентите във Великобритания, вярват, че страната им се движи в правилна посока (оценка, която през последните три години традиционно е била около 33%). Оптимистичните нагласи са най-разпространени в Ирландия (62%) и в Исландия (57%).

Усещането в по-голямата част от европейските страни обаче е, че посоката, в която вървят, не е правилна. Най-съществено се вижда това в Гърция (89% вегативни отговори), Франция (82%) и Италия (79%).

Изпълнителният директор на “ORB International” (основен партньор в изследването)Джони Хийлд коментира:

„През 2016 година основните на ЕС бяха разклатени. Нагласите в Гърция, Италия и Финландия, биха създали допълнителна несигурност на пазарите. Но това, което действително се откроява в нагласите на европейските граждани е тяхното категорично мнение, че страните им се движат в грешни посоки (най-видимо в Гърция и Франция). Това прави почвата за десните популистки партии плодородна.“

Изпълнителният директор на „Галъп интернешънъл“ Първан Симеонов коментира:

„Българите продължават да са сред ентусиазираните спрямо ЕС страни в Европа. Дори сега, когато подкрепата за Съюза, изглежда разколебана, еврооптимизмът остава преобладаващ у нас“.

Ако утре има референдум във Вашата страна с въпрос дали тя да остане част от ЕС, как бихте гласували?

Процент на тези, които са дали отговор „Да напусне ЕС“ (калкулирана на база на далите отговор „да“ или „не“, без далите отговор „не знам“ – далите отговор „да“ или „не“ са и онези, за които с най-голяма вероятност може да се очаква, че биха гласували на такъв референдум).

Таблица 1

Като цяло, накъде върви вашата страна – в правилна посока (към по-добро?) или в грешна посока (към по-лошо?)? (калкулирана на база на далите отговор „да“ или „не“)

Tablica 2 -wrong right

За УИН/“Галъп интернешънъл“

УИН/“Галъп интернешънъл“ е водеща асоциация в пазарните изследвания и проучванията на общественото мнение и се състои от 80-те най-големи независими компании за пазарни изследвания и за проучвания на общественото мнение в съответните страни с общи годишни приходи от над 500 млн. евро и покриващи 95% от световния пазар.

За вече повече от 60 години членовете на УИН/“Галъп интернешънъл“ са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при осигурено най-високо качество. Членовете на асоциацията са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията.

Натрупаният от асоциацията опит е значителен – с международно признати експерти в почти всички области и сектори. За всяка държава има само една агенция членка. Членовете работят съвместно всекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти, за осигуряването на най-подходящите решения за международни изследователски проекти, както и за обслужването на своите клиенти по най-добрия възможен начин. Членовете на асоциацията са на една от водещите позиции по технически и методологически разработки, които са повлияли не само върху изследователския сектор, но и върху целия търговски свят.

За повече информация

Кънчо Стойчев

k.stoychev@gallup-international.bg„>k.stoychev@gallup-international.bg

Първан Симеонов

p.simeonov@gallup-international.bg„>p.simeonov@gallup-international.bg

Johnny Heald

ORB International

jheald@orb-international.com„>jheald@orb-international.com

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.