Експресен сондаж: Служебно правителство, гласоподаватели и двойно гражданство

Сондаж 150% от българите оценяват работата на служебния кабинет като по-скоро успешна, а 33% – като по-скоро неуспешна. Засега в масовите нагласи служебният кабинет явно успява да удържа положителната си стартова инерция.

80% от българите се съгласяват с твърдението, че не трябва да се допуска в страната масово да влизат автобуси с гласоподаватели. 17% обаче възприемат мнението, че всеки, който живее в Турция и има право да гласува у нас, е добре дошъл. Очевидно надделява тревогата по отношение на текущите събития.

Това са част от данните от експресен телефонен сондаж на „Галъп интернешънъл“ на 21 и 22-ри март, проведен със собствени средства. Тези сондажи показват бърза картина на масовите нагласи и пораждат важни хипотези.

1

Малко над 40% от българите са чули за писмото на Ахмед Доган. Сред чулите очаквано преобладава неодобрение – 55% по-скоро не одобряват. Дял от 37% обаче по-скоро одобряват и това показва, че все пак тезите на Доган вече достигат до адресат. Дали и доколко този процес ще се задълбочава, тепърва предстои да се разбере.

„Галъп интернешънъл“ провери експериментално отношението по темата за двойното гражданство. Резултатите красноречиво показват високи нива на отрицателно отношение. Най-големи са дяловете на хората, които приемат гражданство да се дава на наши сънародници от традиционни български общности зад граница. На другия полюс са бежанците и изселниците. Резултатите са очаквани и показват най-вече степените на търпимост. В българското общество очевидно си проправят път тревожни тенденции на нетолерантност, които заслужават коментар и последващо изследване.

2

Възложено, проведено и финансирано от:
„Галъп интернешънъл“

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.