Религиозността преобладава по света

62% от хората по света се определят като религиозни, 25% се определят като нерелигиозни, 9% избират опцията атеисти, а останалите не могат да отговорят.

В навечерието на големия християнски празник Възкресение Христово водещата глобална изследователска асоциация УИН/„Галъп интернешънъл“ публикува данни от световно сравнително изследване в 68 държави за нивата на религиозност, както и за вярванията по света.

Това показва световно сравнително изследване на водещата глобална изследователска асоциация УИН/„Галъп интернешънъл“, проведено сред повече от 66 хиляди души в 68 страни по целия свят. Дейността на световната асоциация у нас се е представена от нашата агенция.

Има видима взаимна връзка между религиозността и вярванията от една страна и социалнодемографските характеристики, като възраст, доход и образователно ниво – от друга. Като цяло, колкото по-високи са доходът и образованието, религиозността е по-малка.

Религиозността по света

При хората с по-високи доходи религиозните са 50%, докато при хората с по-ниски доходи делът на религиозните достига до 66%. Тенденцията е същата и при образованието. 49% са религиозните сред високообразованите, а сред хората с ниско образование – 83%.

Най-религиозните страни са Тайланд (98% определящи се като религиозни) и Нигерия (97%), следвани от Косово, Индия, Папуа Нова Гвинея и Кот д‘Ивоар (всички с по 94%).

Китай е най-малко религиозната страна – 23% се определят като нерелигиозни, а 7 от 10 души там се определят като убедени атеисти. Само 9% в Китай се определят като религиозни. Други малко религиозни страни са Швеция, Чехия и Обединеното кралство.

Различните вярвания

74% от глобалното население вярва, че съществува душа, а 71% вярват, че има бог. 56% вярват, че има рай, 54% – живот след смъртта, 49% вярват, че има ад. Заявяването на определени вярвания е по-разпространено сред младите хора. И тук колкото по-високо е образованието и дохода, толкова по-малка е вярата в различни духовни аспекти.

По отношение на различните духовни вярвания (рай, ад, душа, бог и т.н. ) водят Бангладеш, Гана, Индонезия, Пакистан и Папуа Нова Гвинея. И тук Китай е най-малко вярващата страна, следвана от Чехия, Япония, Белгия, Швеция и Дания.

България

У нас 51% се определят като религиозни хора, 36% – като нерелигиозни, 3% са атеисти, а останалите не могат да отговорят. Това поставя България в средата на „класацията“ по декларирана религиозност – под средните нива в глобален мащаб, но далеч от крайно ниските нива, които се наблюдават в редица други страни от Западния свят, например.

В България 58% вярват в Бог, 29% – че има живот след смъртта, 60% – че човек има душа, 23% – в ада и 25% – в рая. И тук България е под средните нива за света.

Коментар

Кънчо Стойчев, вицепрезидент на УИН/“Галъп интернешънъл”, коментира:

”Българите декларират най-ниска степен на религиозност в сравнение с останалите Балкански страни. Същевременно обаче в сравнение с основни западноевропейски държави като Белгия, Австрия, Германия, Франция и т.н, заявената религиозност у нас е по-висока, с изключение на Италия. По показателя „религиозност“ в глобален мащаб ние сме в златната среда.“

Вилма Скарпино, временен председател на УИН/„Галъп интернешънъл“, коментира:

„Въпреки че историята на всяка страна и нивото на образование имат значително и различно влияние върху възприемането на духовните ценности във всяка страна, като цяло проучването доказа, че религията е важен аспект в живота на хората в световен мащаб. Три четвърти от интервюираните по света вярват в душата и в Бог и това показва колко е важно за по-голямата част от населението на света да имат вяра и да се разчитат на нея. Например, жените и младите хора показват по-високи проценти в духовните вярвания – Бог, живота след смъртта, душата, ада и рая“.

Подробности за методиката ще намерите на Wingia.com. Въпросът за религиозността е: „Независимо от това дали посещавате място за богослужение (църкви, параклиси и т.н.) или не, бихте ли казали че сте: а) религиозен човек б) нерелигиозен човек в) убеден атеист г) не знам / без отговор”. Въпросът за другте вярвания е „Вярвате ли в:…“. Тези въпроси бяха зададени като част от проучването „Край на годината“, проведено в последните три месеца на 2016 г. Изследването „Край на годината“ е ежегодна традиция, инициирана и проектирана под ръководството на д-р Джордж Галъп през 1977 г. От тогава досега то се провежда ежегодно.

УИН/“Галъп интернешънъл“ е водеща асоциация в пазарните изследвания и проучванията на общественото мнение (Регистрирана и със седалище в Цюрих, Швейцария; не е свързана с Gallup Inc., със седалище във Вашингтон*) и се състои от 80-те най-големи независими компании за пазарни изследвания и за проучвания на общественото мнение в съответните страни с общи приходи от над 550 млн. евро и покриващи 95% от световния пазар.

Вече 70 години членовете на УИН/“Галъп интернешънъл“ са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при гарантирано най-високо качество. Членовете на асоциацията са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията.

Натрупаният от асоциацията опит е значителен – с международно признати експерти в почти всички области и сектори. За всяка държава има само една агенция членка. Членовете работят съвместно всекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти, за осигуряването на най-подходящите решения за международни изследователски проекти, както и за обслужването на своите клиенти по най-добрия възможен начин. Членовете на асоциацията са на една от водещите позиции по технически и методологически разработки, които са повлияли не само върху изследователския сектор, но и върху целия търговски свят.

Подробни таблици за религиозността по света:

Таблица 1: Резултати по различни демографски групи
(възможни са минимални отклонения заради закръгляване)

 

 

 

 

Религиозен човек

 

 

 

 

Нерелигиозен човек

 

 

 

 

Убеден атеист

 

 

 

 

Не знам / без отговор

Обща картина 

62%

 

25%

 

9%

 

 

5%

ПолМъж 

58%

 

27%

 

10%

 

4%

Жена 

65%

 

23%

 

7%

 

5%

Възраст18-24 г. 

62%

 

24%

 

8%

 

5%

25-34 г. 

62%

 

25%

 

9%

 

4%

35-44 г. 

62%

 

25%

 

9%

 

4%

45-54 г. 

60%

 

26%

 

9%

 

5%

55-64 г. 

60%

 

26%

 

9%

 

4%

65+ г. 

62%

 

25%

 

9%

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

Доходи

Ниски 

66%

 

23%

 

6%

 

4%

Средно ниски 

66%

 

23%

 

7%

 

4%

Средни 

62%

 

26%

 

8%

 

4%

Средно високи 

55%

 

28%

 

13%

 

4%

Високи 

50%

 

31%

 

14%

 

4%

Отказ/Не знам/Предпочитам да не отговоря 

64%

 

22%

 

5%

 

8%

 

 

 

 

 

 

Образование: Най-висока постигната степен

Без образование/само основно 

83%

 

11%

 

3%

 

3%

Завършено начално 

73%

 

18%

 

5%

 

4%

Завършено средно 

62%

 

25%

 

8%

 

5%

Завършено висше (Университет) 

56%

 

29%

 

11%

 

4%

Завършено висше (Магистър, доктор, т.н) 

49%

 

32%

 

14%

 

4%

Отказ/Не знам/
Предпочитам да не отговоря
 

47%

 

28%

 

9%

 

17%

РелигияКатолици 

78%

 

17%

 

1%

 

3%

Източноправославни 

74%

 

19%

 

1%

 

5%

Протестанти 

69%

 

26%

 

2%

 

3%

Други християни 

80%

 

15%

 

1%

 

3%

Хиндуисти 

91%

 

6%

 

2%

 

1%

Мюсюлмани 

78%

 

17%

 

1%

 

3%

Юдеи 

45%

 

47%

 

6%

 

3%

Будисти 

88%

 

8%

 

2%

 

1%

Други 

44%

 

44%

 

5%

 

7%

Атеисти/Агностици 

3%

 

49%

 

45%

 

2%

 

Таблица 2: Резултати по държави са подредени по азбучен ред
(възможни са минимални отклонения заради закръгляване)

 

Страна

 

Религиозен човек

 

Нерелигиозен човек

 

Убеден атеист

 

Не знам/Без отговор

Австралия31%50%13%7%
Австрия41%43%10%6%
Азербайджан35%64%0%0%
Албания56%30%9%5%
Аржентина78%16%4%2%
Армения92%4%2%1%
Бангладеш80%19%0%1%
Белгия28%43%21%8%
Босна и Херцеговина75%21%1%2%
Бразилия82%15%2%1%
България51%36%3%11%
Виетнам33%57%6%4%
Гана94%1%0%5%
Германия34%46%14%6%
Гърция73%15%7%5%
Дания32%47%14%7%
Еквадор78%16%2%4%
Естония28%50%10%12%
Израел39%50%8%3%
Индия94%3%2%1%
Индонезия58%30%0%12%
Ирак64%34%0%2%
Иран77%16%4%3%
Ирландия40%47%9%4%
Исландия46%32%17%5%
Испания37%41%16%6%
Италия69%18%8%5%
Канада37%47%10%6%
Китай9%23%67%1%
Колумбия84%11%3%2%
Кот д‘Ивоар94%6%0%
Конго80%9%8%4%
Косово94%3%3%
Латвия37%43%9%10%
Ливан71%26%2%1%
Литва47%34%6%12%
Македония84%10%1%5%
Мексико61%28%8%2%
Монголия71%21%8%
Нигерия97%2%0%1%
Норвегия30%50%12%8%
Обединеното кралство27%58%11%3%
Пакистан93%5%1%1%
Палестински територии61%34%1%4%
Панама84%10%3%3%
Папуа Нова Гвинея94%5%0%1%
Парагвай87%7%2%4%
Перу72%20%3%6%
Полша82%9%1%8%
Португалия59%29%9%3%
Република Корея (Южна Корея)35%37%23%5%
Румъния89%6%3%2%
Русия61%23%7%9%
САЩ56%32%7%4%
Сърбия75%17%4%4%
Словения41%25%28%6%
Тайланд98%1%1%0%
Турция74%12%6%8%
Украйна53%36%6%4%
Фиджи92%6%2%0%
Финландия39%47%8%7%
Филипини90%9%0%1%
Франция45%29%21%5%
Хонконг33%33%30%3%
Чехия24%47%25%3%
Швеция22%55%18%5%
Япония13%31%29%26%

Подробни таблици за различните вярвания:

Таблица 1: Резултати по различни демографски групи
(% от хората отговорили, че вярват)

 

 

Бог

 

 

Живот след смъртта

 

 

Съществува душа

 

 

Ад

 

 

Рай

Обща картина 

71%

 

54%

 

74%

 

49%

 

56%

ПолМъж69%51%70%47%54%
Жена74%57%79%52%60%
Възраст18-24 г.74%60%78%57%64%
25-34 г.74%60%78%56%63%
35-44 г.72%55%76%52%59%
45-54 г.70%52%73%46%54%
55-64 г.68%48%70%41%49%
65+ г.67%45%68%35%46%
 

 

 

 

 

 

 

Доходи

Ниски75%58%78%54%63%
Средно ниски76%58%77%54%61%
Средни73%56%76%51%58%
Средно високи66%50%69%45%51%
Високи61%45%67%38%44%
Отказ/Не знам/Предпочитам да не отговоря72%54%76%48%56%
 

 

 

 

 

 

Образование: Най-висока постигната степен

Без образование/само основно91%73%86%77%84%
Завършено начално81%62%79%59%68%
Завършено средно74%56%75%52%59%
Завършено висше (Университет)67%49%72%43%51%
Завършено висше (Магистър, доктор, т.н)56%42%70%29%37%
Отказ/Не знам/
Предпочитам да не отговоря
59%46%67%40%51%

 

Таблица 2: Резултати по държави са подредени по азбучен ред
(% от хората отговорили, че вярват)

 

 

Страна

 

 

Бог

 

 

Живот след смъртта

 

 

Съществува душа

 

 

Ад

 

 

Рай

Австралия46%42%63%31%42%
Австрия50%39%72%13%29%
Азербайджан100%82%81%83%84%
Албания80%40%57%40%42%
Аржентина91%63%84%57%75%
Армения93%41%72%41%44%
Бангладеш99%99%99%98%97%
Белгия29%24%50%9%16%
Босна и Херцеговина87%58%82%70%71%
Бразилия98%65%90%68%76%
България58%29%60%23%25%
Виетнам46%55%64%52%43%
Гана100%97%96%97%97%
Германия45%31%68%12%28%
Гърция75%42%80%32%39%
Дания36%23%57%6%20%
Еквадор95%70%85%66%85%
Естония29%28%71%13%18%
Израел75%48%79%43%50%
Индия97%48%82%59%68%
Индонезия100%94%99%99%99%
Иран98%92%92%89%90%
Ирландия59%46%66%27%44%
Исландия44%40%65%6%26%
Испания50%38%60%19%31%
Италия76%52%65%44%48%
Канада55%45%69%28%40%
Китай16%11%18%12%14%
Колумбия97%55%86%55%80%
Кот д‘Ивоар99%75%93%86%91%
Конго95%80%89%69%90%
Косово100%70%95%85%88%
Латвия57%38%79%22%23%
Ливан98%72%90%75%83%
Литва54%35%65%21%27%
Македония88%50%82%53%54%
Мексико86%57%83%50%56%
Монголия53%36%70%40%41%
Нигерия100%69%95%95%99%
Норвегия36%32%63%16%30%
Обединеното кралство39%31%57%21%32%
Пакистан98%97%97%97%97%
Палестински територии98%86%90%92%96%
Панама99%87%95%79%94%
Папуа Нова Гвинея98%96%95%90%97%
Парагвай93%75%84%81%86%
Перу92%65%85%65%76%
Полша85%62%72%56%62%
Португалия60%36%63%15%30%
Република Корея (Южна Корея)38%33% 

42%

29%30%
Република Южна Африка91%72% 

92%

60%84%
Румъния94%44%83%42%61%
Русия65%40%63%41%43%
САЩ74%61%77%53%65%
Сърбия79%41%72%39%42%
Словения34%33%65%15%21%
Тайланд52%61%70%85%85%
Турция95%78%91%88%88%
Украйна65%42%86%34%36%
Фиджи98%90%93%93%96%
Финландия43%34%61%17%31%
Филипини99%82%94%85%94%
Франция43%30%58%19%24%
Хонконг49%43%64%38%40%
Чехия26%20%31%11%12%
Швеция22%29%61%9%18%
Япония29%23%35%12%19%

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.