Отношението на българите към мажоритарното гласуване в последните месеци. Дългосрочни тенденции на доверието в банковата система

Половин година след провеждането на Националния референдум, делът на подкрепящите въвеждането на мажоритарна избирателна система остава значителен – 56%, но е чувствително под нивата от около 80%, които се регистрираха преди референдума. Негативните отговори трайно са се увеличи – от 6% през есента до 17% през месец май. Явно развилата се след референдума кампания за пояснение на потенциалните негативи на мажоритарния вот е повлияла.

Данните са от ежемесечните независими националнопредставителни проучвания на „Галъп интернешънъл“. Последната вълна на проучване е през май – данните се движат на трайни нива.

4

Доверието в банковата система в последните години постепенно възстановява своите стойности, след смутните времена на 2014 г. С дял от около 40% доверие, банковата система отново е една от обществените системи, в които хората най-много вярват, в сравнение с останалите институции у нас. През 2014 г. доверието беше спаднало до 19%, а недоверието беше стигнало 60%. Сега обаче всичко е нормализирано.

„Галъп интернешънъл“ е единствената агенция, която разполага с данни за доверието в банковата система за близо десетилетие назад – последното замерване е през април, а данните се движат в устойчиви равнища. Разбира се, трябва да се има предвид, че като цяло българите имат негативна оценка за всички основни институции и когато доверие и недоверие са в сходни нива (както в случая), това вече е добра новина.

1


Данните са от независимата от външно финансиране ежемесечната изследователска програма, позната като Политически и икономически индекс на „Галъп интернешънъл“, базирана на национално представителни изследвания с извадка ~800/1000 души на възраст 18+ години. Максималното стандартно отклонение при 50%-ови дялове е между ±3,0-3,5%.
Изследването от
месец май е проведено в период: 4-11 май 2017 г. сред 819 пълнолетни българи.
Изследването от месец април е проведено в период: 31 март – 7 април 2017 г. сред 818 пълнолетни българи.

Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни изследвания на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 г. насам.Възложено, финансирано и проведено от „Галъп интернешънъл“.

 

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.