Експресен телефонен сондаж: Агресия на пътя, обвинения в корупция, Асеновград и други теми

Сондаж 132% от българите са били преки свидетели на агресивни действия или са били участници в тях в последната една година. Асеновградският случай предизвиква тревога, но обществото не проявява крайности. Мнозинство от 71% вярва на президента Радев в текущите спорове. Инициативата на Бойко Борисов за присъединяване на страните от Западните Балкани към Европейския съюз среща широка подкрепа. Вътрешнополитическите дела на властта обаче не изглеждат безпроблемно – мнозинството не одобрява ограничаването на плащания в брой, а повдигнатите от опозицията въпроси, като комисията за НДК например, срещат одобрение.

Това показват данните от пореден експресен сондаж на „Галъп интернешъл“, сред 800 души, проведен чрез панелна методика, която позволява представителна за пълнолетното население на страната структура на извадката. Сондажът е независим от външно финансиране и е част от изследователската програма на агенцията. Проведен е от 4 до 6 юли.

Подобни сондажи изваждат на показ обществените инстинкти и най-общите структури на масовото съзнание. Те могат да породят твърде интересни хипотези, макар да не са изчерпателни. Целта на такива сондажи е бързо да уловят картината на скоростно променящи се обществени сюжети.

По няколко важни въпроса напоследък обществото ни чува два или повече различаващи се и дори противоречащи си разказа. Около НДК се чуха две противоположни истории, около потенциалната сделка със самолетите, както и по отношение на качеството на храните у нас и др. Ключово важно в такива моменти е да се види каква е първата и интуитивна обществена реакция.

Оказва се, че по обвиненията в корупция 71% от българите вярват на Румен Радев, а 9% вярват на Цветан Цветанов. Очевидно е, че тук се проектира личното доверие към двамата – което остава високо при Радев, а при Цветанов е отминало пиковата си фаза, която беше достигнало през 2010 г.

Явно хората вярват и на сигналите за различно качество на „западни“ и „източни“ варианти на една и съща марка хранителен продукт. Цели 51% твърдят, че са се натъквали на различия в качеството на храни. Хората явно преувеличават в отговорите си, но това показва колко значителен е проблемът за качеството на храните в очите на българите.

Данните ясно сочат, че важните теми напоследък не събуждат безспорни нагласи, а има „битки на състезаващи се интерпретации“. Надделява онази, която съдържа по-добро обяснение. Например, идеята за катализаторите на колите среща подкрепа (85%), ако бъде обяснена с цялостни мерки за запазване на въздуха.

1

2

3

Обществото е предразположено към много от идеите, които напоследък се обсъждат – те се възприемат с почти автоматично одобрение или без замисляне. Създаването на комисия за случая НДК се подкрепя от мнозинство от 76%, даването на паметника на Бузлуджа на БСП – от мнозинство от 64%. Мнозинство от 75% пък одобрява закупуването на нови самолети за армията.

Инициативата на Бойко Борисов за приемане на страните от Западните Балкани в ЕС среща подкрепа сред мнозинство от 70%. Очевидно мненията не се влияят от това кой е автор на инициативата. Борисов е упоменат, но дори и сред електоратите на други партии тази инициатива среща одобрение.

Протестите на полицаите също се подкрепят – две трети застават зад тях, а 26% не ги одобряват. Явно е, че външнополитическите инициативи на Борисов се оценяват високо, но във вътрешнополитически план са налице проблеми и те се долавят ясно от обществото. Пример за това е и преобладаващото неодобрение към ограничаването на плащанията в брой – 61% не подкрепят ограничаването, а 35% го подкрепят.

4

5

6

7

8

Обезпокоителен е делът на хората, които свидетелстват, че в последната една година са ставали свидетели на агресия или са били участници в нея – една трета от запитаните отговарят положително. Процентът е тревожен на фона на зачестилите медийни информации за случаи на агресивно поведение.

Въпреки всичко, по казуса в Асеновград българите не стигат до крайности – съзнателно беше проверено екстремно твърдение (да се изселят всички роми). То не среща преобладаваща подкрепа – 53% се изказват негативно по тази идея, макар да има и 36%, които се съгласяват. Тези 36% са доказателство за наболял обществен проблем, който съдържа сериозен потенциал за негативно развитие.

9

10


Данните са отнезависим от външно финансиранетелефонен сондаж на „Галъп интернешънъл“ сред 800 души на възраст 18+ години. Използваната методика е телефонно интервю в панел, стратифициран по различни демографски признаци за постигане на национална представителност. Изследването е проведено в период:4-6юли 2017 г. Възложено, финансирано и проведено от „Галъп интернешънъл“.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.